Adressärenden

Adressförändringar via posten/befolkningsregistret når inte Landsbygdens Folk. Adressförändringen måste skilt meddelas till oss om du är prenumerant, eller till ditt regionala förbund om du är SLC medlem (adressuppgifterna till LF kommer direkt från medlemsregistret).Prenumerations- och adressärenden:

Administrativ assistent Margita Törnroth
prenumeration.lf@slc.fi

SLC- och skogsvårdsföreningsmedlemmars adressändringar: Kontakta ditt förbund!

ÖSP
Österbottens svenska producentförbund, Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa
+358 (0)6 318 9200
osp@slc.fi

SLC NYLAND
Nylands svenska producentförbund, Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
+358 (0)9 601 588
nsp@slc.fi

SLC ÅBOLAND
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund, Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
+358 (0)2 423 720
asp@slc.fi

ÅPF
Ålands producentförbund r.f., Jomalagårdsvägen 16-1, AX-22150 JOMALA
0457 345 1212
sue.holmstrom@slc.fi

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN
Företagaregatan 13,  65380 Vasa
010 581 8400
info@svf.fi

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN SKOGSREVIRET
Mannerheimgatan 9-11 A, 06100 Borgå
(019) 580 993
borga@revir.org

VÄSTÅBOLANDS SKOGSVÅRDSFÖRENING
Köpmansgatan 5, 21600 Pargas
+358 (0)400 435048
fredrik.granberg@mhy.fi

JEPPO SKOGSVÅRDSFÖRENING R.F.
Östra Jeppovägen 22, 66850 Jeppo
+358 (0)400 265 424
jeppo.svf@agrolink.fi

ÅLANDS SKOGSVÅRDSFÖRENING R.F.
Jomalagårdsvägen 16, AX-22150 JOMALA
+358 457 3424 855
torbjorn.bjorkman@landsbygd.ax