SLC - Australien1
Australiska gårdar förlorade 500.000 djur i översvämningarna

Översvämningarna i norra Queensland drabbade en av Australiens viktigaste nötkreatursregioner. Det ihållande regnet öste ner över 800 gårdar i ett område lika stort som England. Gårdarna förlorade totalt runt 500.000 djur.

SLC - 9630 2 Web
Danska livsmedel blir klimatneutrala före 2050

Den danska livsmedelsbranschen ska bli föregångare inom klimatneutral produktion av livsmedel. Vi behöver innovativa lösningar och ny teknologi för att mätta alla munnar, säger L&F:s administrativa chef Anne Lawaetz Arhnung.

Danmarks ekoareal steg över tio procent

Den ekologiskt odlade arealen utgör redan mer än tio procent av Danmarks hela jordbruksareal. Under fjolåret ökade den danska ekoarealen med hela 14 procent, enligt statistik från Landbrugsstyrelsen.

SLC - Val
LF:s riksdagsvalstent

På LF:s redaktion har vi sammanställt fem frågor till de riksdagskandidater som är medlemmar i SLC.

De här riksdagsvalskandidaterna har fått stöd av SLC

Det är SLC:s styrelse som beslutat om finansieringen.

Kommentaren: Bra skogspolitik bygger inte på kvartalsekonomi

När det gäller skogsskötsel så måste ansvarsfulla beslutsfattare inse att beslut idag har konsekvenser femtio och hundra år framåt. I skogen fungerar ingen kvartalsekonomi, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Plantor 1 D Webben
Snart inleds leveransen av plantor från Mellanå Plant

Vinterns stormar har fällt tiotusentals kubikmeter virke. Men skadorna har inte varit så omfattande att det ännu märks i en ökad efterfråga på plantor vid Mellanå Plant i Dagsmark. I år beräknar verkställande direktör Rainer Bodman att plantskolan levererar aningen fler plantor än tidigare.

SLC - 89E24287A65A295E Org
Skogsarbetare exponeras för bakterier och mögel

Sjukligheten bland markberedarförare och skogsplanterare ökar under våren, när de arbetar i skogsföryngringsområden. Detta antas bero på att avfall från höstens och vinterns avverkningar som lämnats kvar på marken orsakar dammbildning när avfallet avlägsnas inför markberedning och plantering av trädplantor.

SLC - Avverkningar Illustration Webben
Ineffektiv klimatpolitik att minska avverkningarna i Europa

Om man minskar på avverkningarna i Europa kommer avverkningarna i resten av världen att öka med åttio procent av den europeiska minskningen. Det här visar en nyligen utförd LULUCF-studie.

SLC - Rojningskurs Parad 1 Webben
Skyddande tips för farligt röjningsarbete

Ålands Skogsvårdsförenings instruktör Mikael Berglund har efter den svåra nyårsstormen Alfrida cirka 450 kubikmeter stormskadad skog att röja upp på sin egen gård. Bland annat därför passade han på att gå den specialkurs om arbete i stormskadad skog som arrangerades på Åland för ett par veckor sedan.

SLC - Ungskog
Slyröjningen och vården av ungskog kan fortfarande förbättras

Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som utförts fel.

SLC - Material Matters 1
Innovativa material med fokus på miljön

Forskningens framsteg möjliggör att syntetiska material allt oftare kan ersättas med miljövänliga alternativ. Material Matters-utställningen lyfte fram tio materialinnovationer under utveckling av forskare vid Aalto-universitetet.