Ekoprojekt Webben
Ett treårigt utvecklingsprojekt för ekomjölkproduktionen i Österbotten och Södra Österbotten har inletts för ett par månader sedan. Från vänster ekomjölkproducenten Bjarne Mara, ekoväxtodlingsrådgivaren Ulrika Wikman och mjölkrådgivaren Jenny Treier.
Jordbruk Tema

Målen:
Ökat samarbete och
förbättrad konkurrenskraft
för ekomjölksektorn

Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan.

Genom att mindre grupper bestående av 5-8 ekomjölkproducenter träffas för diskussioner önskar ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Etelä-Pohjanmaa stimulera utbytet av nyttig branschinformation.

Det är tänkt att medlemmarna i smågrupperna ska samlas till träffar fyra gånger om året. Gruppdiskussionerna kan till exempel kretsa kring lyckade arbetsmetoder eller olika vägar till höjd skörde- och produktionsnivå och sänkta kostnader.

De här sammankomsterna kan också ske över landskapsgränsen så att grupper från svenska och finska Österbotten deltar samtidigt.

Samarbete över språkgränsen

– Samarbete mellan ekomjölkproducenter finns redan på fältet i Österbotten. Speciellt tydligt är det i norra delen av landskapet, säger Ulrika Wikman, ekologisk växtrådgivare på Pro Agria ÖSL.

Ekomjölkproducenten Bjarne Mara kan sägas vara veteran i sin nisch.

Med undantag av en konventionell period 2005-2008 har Mara producerat mjölk på ekologiskt vis ända sedan millennieskiftet. Den egna besättningen uppgår för närvarande till femtio mjölkkor och odlingsarealen är 135-140 hektar.

Har du själv erfarenhet av samarbete över språkgränsen?

– Inte via den produktionsmässiga delen. Men via Andelslaget Osuuskunta Maitosuomi har jag etablerat kontakt med kollegor på den finska sidan. Konversationer på sociala medier är en viktig del av diskussionerna. När det gäller exempelvis specifika ladugårdsproblem är Facebook ett bra forum att använda. Så är inte fallet riktigt om det handlar om mera långsiktiga projekt såsom åkerns produktivitet, säger Mara.

Träffar, seminarier och utlandsresor

Utvecklingsprojektet för ekomjölkproduktion syftar till att stärka och förbättra konkurrenskraften för den ekologiska mjölkproduktionen i de berörda landskapen. Projektet koordineras av Tiina Peltonen på ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Andra projektmål är en effektiverad styrning av helheterna på gårdarna samt att knyta starkare band mellan ekoväxtodlingsgårdar och ekomjölkgårdar.

Aktuell information kommer nu närmast att spridas i samband med ett tvådagars ekomjölkseminarium på Kivitippu i Lappajärvi 28-29 november.

Den 5 december arrangeras en intresseträff på Hotel Polaris i Edsevö, Pedersöre. Avsikten är att kartlägga önskemål och behov på producentsidan.

– Under 2020 siktar vi bland annat på att arrangera någon träff i Österbotten i samarbete med EkoNu 3.0-projektet. Det kommer också att ordnas studieresor inom och utanför landets gränser, säger Ulrika Wikman.

Stabilt antal ekomjölkgårdar

För närvarande finns det femton aktiva ekologiska mjölkgårdar i Österbotten. Motsvarande antal i Södra Österbotten är trettio.

Situationen inom den österbottniska ekomjölkvärlden är stabil när vi skriver november 2019. Några avhopp är inte aktuella just nu. Samtidigt finns det också ett intresse bland konventionella mjölkgårdar att övergå till ekologisk mjölkproduktion, kommenterar Bjarne Mara.

– För tillfället tar Andelslaget Osuuskunta Maitosuomi inte med några nya ekomjölkproducenter, tillägger Mara.

På sistone har ekologiskt producerad mjölk utgjort ungefär tre procent av den totala mjölkkonsumtionen i Finland.

Texten är producerad i samarbete med EkoNu 3.0-projektet, som inspirerar och stöder den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten. Projektets hemsida: WWW.EKONU.FI.