Brittiska agrarministern avgick i protest mot May

Den brittiska jordbruksministern George Eustice avgick på egen begäran senaste vecka. Eustice är en brinnande anhängare av Brexit och protesterar mot premiärminister Theresa Mays planer att skjuta upp utträdet från EU.

SLC - 51028471 2291706254443589 7785745095885586432 O
Mjölkbilar på Sardinien har fått väpnad eskort

Protesterna på Sardinien har trappats upp. En mjölkbil blev överfallen och utbränd av maskerade och beväpnade män, och chauffören bands fast vid ett träd.

Arlas mjölkbönder får extrautdelning

Arlas mjölkbönder kan räkna med en extra stor utdelning inom kort. Koncernens representantskap beslöt förra veckan att betala ut 2,3 cent per kilo mjölk till ägarna.

SLC:s utskott 2019

Ministeriet föreslår understöd för hantering av gråsälar som orsakar skador

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår understöd till kommersiella fiskare och fiskodlingsföretag för de kostnader som uppstår för hanteringen av skadevållande gråsälar efter att de avlägsnats enligt bestämmelserna.

SLC - Ti2 Ut20
Ett företag tar hand om hela tungtransportservicen i Skärgårdshavet 2019

NTM-centralen i Egentliga Finland har ingått avtal med Saariston Merikuljetus Oy Meripojat om tungtransportservicen i Skärgårdshavets trafikområde under säsongen 2019. Säsongen inleds i månadsskiftet april-maj och avslutas i november-december.

SLC - Ospmoten1
Dags för lokalavdelningarnas årsmöten

I måndags gick delar av ÖSP:s styrelse och tjänstemän igenom vad som man från förbundets sida kommer att ta upp när lokalavdelningarna håller årsmöten. Rumban börjar i kväll.

SLC - Img 6309
Det frivilliga skogsskyddet har lyckats väl

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av naturskyddsområden, visar en färsk halvtidsutvärdering.

SLC - Lpx 126313
Nya rön om bin, humlor och neonikotinoider

Honungsbisamhällen verkar vara mer robusta och kunna hantera eventuell påverkan av neonikotinoider på individer bättre än humlesamhällen eller solitärbin, visar svensk forskning.

SLC - Riksdagshuset
Det här kräver SLC av kommande riksdagen

SLC kommer ut med ett valprogram nu inför riksdagsvalet i april. I programmet kräver SLC bland annat att stöden till jordbruket ska tryggas under den kommande riksdagsperioden och att lagstiftningen om livsmedelsmarknaden förtydligas ytterligare. Dessutom vill SLC att skogsbeskattningen ses över för att stöda ett aktivt och lönsamt skogsbruk.

SLC - Kottdisk1
Produktionen av svinkött minskade med 7 procent

År 2018 producerades en procent mindre kött än 2017. Produktionen av nötkött och fjäderfäkött ökade och produktionen av svinkött minskade. Mjölkproduktionen var något mindre än året innan, medan äggproduktionen ökade. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets statistik.

Högre stöd på Åland för bevattning och täckdiken

Ålands landskapsregering har höjt stödnivån för bevattning och täckdikning från 30 till 35 procent. Samtidigt höjs också ersättningen för eget arbete och användningen av egna maskiner.