Kristel Nybondas LAF:s blivande verkställande direktör

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valt sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50, till ny verkställande direktör. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

SLC - Kolsanka
De finländska skogarna är en större kolsänka än man tidigare trott

Biträdande professorn Aleksi Lehtonen vid naturresursinstitutet Luke och konsultativa tjänstemannen vid jord- och skogsbruksministeriet Jaana Kaipiainen förklarade i onsdags prognosen om de finländska skogarnas kolbindning 2021-2025.

Nationella stödpaketet: Små höjningar i norr men sänkning för enmagade och trädgårdsodling

SLC:s förbundsfullmäktige beslöt nyligen att förorda det nationella stödpaketet för 2019. Stödpaketet undertecknades i tisdags. SLC tryckte på för några frågor i paketet, som också hörsammades.

SLC - Laxaback
Laxåback: Lönsamheten fortfarande för svag på gårdarna

Gårdarnas lönsamhet är fortfarande allt för svag. Det tvingades verksamhetsledare Jonas Laxåback konstatera i sin översikt på ÖSP:s höstmöte. Det är kanske ännu värre att en omedelbar förbättring inte är i sikte.

Åland ska bli Finlands ledande matregion

Landskapsregeringen satsar fram till 2021 totalt 600.000 euro för att göra Åland till ett kulinariskt resmål.

SLC - Img 9139
Ekoproducenter måste ha tillräckliga förutsättningar för ökad produktion

SLC:s ekoutskott kräver att företagare som vill övergå till ekoodling och gårdar med gällande ekoförbindelse som vill utöka gårdens ekoareal ska ges möjligheten att göra ekoförbindelse våren 2019. Det gäller i synnerhet unga producenter.

SLC - Skolmat1
Skolmat 2.0 – från bespisning till gastronomi

I år firar skolmaten 70 år. Jubileumsåret firades på Hanaholmen i måndags med ett toppseminarium om skolmåltiden. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonade att det nu är viktigt att lyfta uppskattningen för skolmaten och fortsätta utveckla kvaliteten.

SLC - 20170704 Ep 056103 C Gen 010
Hetsig debatt i parlamentet om insyn i studier om växtskydd

Ett förslag till mer insyn i tillståndsprocesser för livsmedel och växtskydd förorsakade ett ordentligt tumult i EU-parlamentet på tisdagen. Efter omröstningen tog rapportören Renate Sommer avstånd från slutresultatet.

Dyrare veterinärkostnader på Åland

Ålands landskapsregering har för 2019 fastställt nya taxor för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM. De flesta avgifterna är oförändrade, men veterinärernas arvoden höjs med närmare 3,5 procent.

SLC - Hostmote1
Rätt budskap måste föras fram på bredare front

Den intensiva klimatdebatten ger en negativ bild av jord- och skogsbruket. Många verkar tro att klimatförändringen stävjas genom att sluta äta kött och avverka skog. Verkligheten är så klart en helt annan, konstaterades på ÖSP:s höstmöte i Vörå. Viceordförande Niclas Sjöskog betonade att jord- och skogsbrukarna måste bli bättre på att kommunicera och hänvisade till den pågående klimatdebatten.

SLC - Asvik
Långgård fick fortsatt förtroende

På höstmötet i Vörå i tisdags återvaldes Tomas Långgård som ordförande för det kommande året. Mikael Åsvik tackade för sig efter sin insats i förbundets styrelse sedan 2003.

SLC - Langgard
Torka, lönsamhet och klimat var teman i ÖSP-ordförandens öppningstal

Bland de positiva händelserna under året framhöll ÖSP-ordförande Tomas Långgård att spannmålspriserna stigit, men det har höjt kostnaderna för utfodring. Detta utan att kostnadshöjningarna har beaktats tillräckligt i producentpriserna på kött, ägg och mjölk.