SLC - Grune Mats
Nylund i Berlin: Nordligaste jordbrukslandet har mat av toppkvalitet

Finländska råvaror och matproduktionens särdrag, matens spårbarhet och konsumenternas rätt att känna till matens ursprung lyftes fram när arrangörerna för Finlands partnerlandssamarbete presenterade storsatsningen på Grüne Woche i Berlin i dag. SLC:s ordförande Mats Nylund påtalade hur Finlands läge påverkar landets matproduktion.

SLC - Dsc07799
Bevattningskurs med många tips

Ett 70-tal odlare kom till den bevattningskurs som Ålands Hushållningssällskap i onsdags ordnade i sjöfartsmuseet i Mariehamn. Bevattningsdagen var ett exempel på det nära samarbetet mellan Ålands och Skånes hushållningssällskap.

SLC - Dsc 1024
Lammpriserna måste uppåt

Bristande lönsamhet och långa köer till slakterier är några grundproblem som landets fårfarmare tampas med. Både problem och utvecklingsmöjligheter ventilerades då en rad aktörer från fårnäringen träffades i Seinäjoki. En prishöjning med en euro kunde betyda mycket, säger Tapio Rintala från MTK.

EU-meppar vill skärpa reglerna för växtskydd

EU-parlamentet kräver en skärpt tillståndsprocess för nya växtskyddsmedel.

EU vill skydda jordbruket för handelsavtal med USA

Två år efter avbrottet i de misslyckade TTIP-förhandlingarna har EU-kommissionen på nytt återupptagit samtalen med USA.

SLC - Ossb7
Fortsatt stort intresse för ”Oss bönder emellan”

I år satsar ÖSP på att förbättra jordbrukets image genom effektivare kommunikation utåt. Ett steg i rätt riktning med tanke på att de gröna näringarna ofta utpekas som klimatbovar, konstaterade Mats Nylund på ”Oss bönder emellan” i Närpes.

EU:s agrarexport fortsätter att växa

EU-exporten av jordbruksprodukter slog nya rekord hösten 2018, framgår det av statistik från EU-kommissionen.

SLC - 45832729202 2Aa8556E66 O
En hård Brexit hotar EU:s hela matsektor

Storbritanniens premiärminister Theresa May misslyckades kapitalt i försöket att marknadsföra utträdelseavtalet med EU i det brittiska parlamentet. En hård och oordnad Brexit väntas förorsaka stora skador och förluster för jordbruket och livsmedelsindustrin, både i Storbritannien och EU. Det framgår av kommentarer från branschens organisationer.

Aktuella kurser och studier inom Novia

Aktuellt inom naturbruksområdet vid yrkeshögskolan Novia.

SLC - Dsc 1234
Vargreviret på Kimitoön har kommit för att stanna

Fyra vargar lever och mår gott på Kimitoön. För närvarande ser heller inget ut att hota deras existens. Maj-Len Hagstén-Funck, Kerstin Lindholm och Carin Karlsson kände sig lite uppgivna efter informationsträffen om vargarna på Kimitoön, eftersom lokalbefolkningens oro inte verkar tas på allvar.

SLC - Img 5340
Dikning behövs för både skörd och miljö

Dikningar och underhåll av dikena släpar efter. Vi har en iståndsättningsskuld som dessutom accelererar i och med den pågående klimatförändringen. Det är illa för jordbruket men också för miljön, när diken slammar igen. Det leder till översvämningar av åkrarna vid kraftig nederbörd och till att näringsämnen rinner bort från åkern och ut i vattendragen. Det här var diskussionsämne på SLC Nylands träff hos miljöminister Kimmo Tiilikainen (cent) i början av veckan.

SLC - Img 4618
Tre rensningsprojekt i Närpes

I Närpes rensades Kalax bäcken med bigrenar samt Storträskbäcken och Skrifvarsbäcken under 2018 för att möjliggöra ett fortsatt jord- och skogsbruk. Bäckarna rensades som skilda bolag och berörde många markägare, säger Stefan Engman i Tjärlax och Kalax och Robert Kuuttinen i Bäckby och Kent Lönnqvist i Kåtnäs tillsammans med Marcus Gjäls från Pro Agria Lantbrukssällskapet.