SLC - P038929 687400
Kommissionen skyndar på samtal om långtidsbudgeten

EU-institutionerna måste ge mer gas för att nå ett snabbt resultat om unionens långtidsbudget fram till 2027, kräver budgetkommissionären Günther Oettinger. Han påpekar att budgeten måste bli klar inom nästa år.

EU-utskott vill skärpa kriterierna för växtskydd

EU-parlamentets särskilda utskott för växtskyddsmedel fordrar strängare kontroller och mer transparens i samband med nya tillstånd för växtskyddsmedel.

SLC - Farmers1 1
Spannmålsodlare: Svara på odlarenkät om export och gemensam lagring

Farmers Grain Export gör nu en intresseförfrågan om export och gemensam lagring till nyländska, åboländska och österbottniska spannmålsodlare.

ÖSP: Jord- och skogsbruket har en del av lösningen på klimatproblemet!

De finländska jord- och skogsbrukarna har tre mycket centrala uppgifter i klimatarbetet, påpekar Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i ett uttalande.

Utbetalningen av EU:s direktstöd, nötdjursbidrag och tilläggsstöd börjar 13.12

Landsbygdsverket börjar betala ut EU:s direktstöd och nötdjursbidrag för 2018 på torsdag 13.12. Dessutom betalas cirka 7,5 miljoner euro i tilläggsstöd till nationella husdjursstöd, frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion samt produktionsstöd för mjölk.

Valios förvaltningsråd valde styrelse för 2019

Valios förvaltningsråd valde vid sitt möte idag tisdag jordbrukare Vesa Kaunisto från Vetil till ordförande för Valios styrelse för år 2019.

SLC - 20160606 Pht30715 Original
Gräl om UTP-direktivet försenar trepartssamtalen

Förhandlingarna om det så kallade UTP-direktivet mot ojusta affärsmetoder inom livsmedelskedjan stöter på patrull på den sista slutrakan. EU-parlamentet och medlemsländerna är oense om skyddets omfattning.

Det globala matindexet fortsatte nedåt i november

Priserna på livsmedel fortsatte att sjunka i november. FAO:s matprisindex föll med 1,3 procent till den lägsta nivån sedan maj 2016.

Den höstsådda arealen uppgår till 90.000 hektar

Den höstsådda arealen på totalt cirka 90.000 hektar utgör mindre än 10 procent av arealen av vårsådd spannmål och oljegrödor, uppger Naturresursinstitutet.

Debatt: Vem betalar maten?

Matens andel av hushållens utgifter sjunker, men vem är det som betalar priset, frågar Sam Pettersson, projektledare för Matregion Nyland vid Yrkeshögskolan Novia.

SLC - P038906 59653
Hogan fikar efter en andra period i EU

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan skulle gärna fortsätta på sin post i nästa kommission. På konferensen EU Agricultural Outlook i Bryssel sade Hogan att han helst skulle jobba vidare med den påbörjade CAP-reformen efter 2020.

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén för det nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammet i Fastlandsfinland har godkänt några förslag till ändringar i programmet. Ändringarna skickas till EU-kommissionen i januari för behandling. Genom ändringarna anpassas verksamheten till de återstående budgetramarna för 2020.