Det globala matindexet fortsatte nedåt i november

Priserna på livsmedel fortsatte att sjunka i november. FAO:s matprisindex föll med 1,3 procent till den lägsta nivån sedan maj 2016.

Den höstsådda arealen uppgår till 90.000 hektar

Den höstsådda arealen på totalt cirka 90.000 hektar utgör mindre än 10 procent av arealen av vårsådd spannmål och oljegrödor, uppger Naturresursinstitutet.

Debatt: Vem betalar maten?

Matens andel av hushållens utgifter sjunker, men vem är det som betalar priset, frågar Sam Pettersson, projektledare för Matregion Nyland vid Yrkeshögskolan Novia.

SLC - P038906 59653
Hogan fikar efter en andra period i EU

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan skulle gärna fortsätta på sin post i nästa kommission. På konferensen EU Agricultural Outlook i Bryssel sade Hogan att han helst skulle jobba vidare med den påbörjade CAP-reformen efter 2020.

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén för det nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammet i Fastlandsfinland har godkänt några förslag till ändringar i programmet. Ändringarna skickas till EU-kommissionen i januari för behandling. Genom ändringarna anpassas verksamheten till de återstående budgetramarna för 2020.

Bryssel returnerar avdrag ur krisreserven

SLC - Carrefour Midlum Melodys 1
Blockkedjor kan spåra matprodukterna till källan

Blockchains, eller på svenska blockkedjor, verkar bli en het teknik för spårning av mat genom hela livsmedelskedjan. En av pionjärerna är den franska handelskedjan Carrefour som i samarbete med IBM anlägger blockkedjor för fågelkött.

​Efsa uppmanar till fortsatt ASF-beredskap

Den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa har uppdaterat sin information för hanteringen av afrikansk svinpest. Om svinpest upptäcks i en region, gäller det framför allt att handla snabbt och målmedvetet.

SLC - Ecobotix Blog Post1
Dansk drönare bombar skadedjursdödare i raps

Drönare kanske snart blir ett vapen inom bekämpningen av skadedjur på åkern. Danska forskare ska börjar bomba rapsfält från ovan med insekter som angriper skadedjur i raps.

I marginalen: Ny fart på klimatdebatten

Debatten om klimatet har tagit fart efter IPCC:s rapport för en tid sen. Många debattörer har mycket tvärsäkra åsikter vad som måste göras för att rädda klimatet. Gemensamt för nästan alla av dem är att de inte läst IPCC:s rapport, konstaterar Niclas Sjöskog, vice ordförande i ÖSP.

SLC - Dsc 0814
Kim Antfolk har siktet inställt på en karriär som ekologisk nötköttsproducent

Enligt planerna tar Kim Antfolk officiellt över familjejordbruket i Norrnäs och Rangsby, Närpes, vid årsskiftet. Han fortsätter därmed det värv som pappan Karl-Johan Antfolk och farbrodern Kjell Antfolk inledde för över 30 år sedan.

SLC - Ffd
FFD jobbar för en hållbar framtid

Under SLC-kongressen förra veckan presenterade projektsakkunnig Jenny Öhman utvecklingsorganisationen FFD:s verksamhet. SLC:s ordförande Mats Nylund, styrelsemedlem i FFD, pekade på vikten av att dela med sig av sitt kunnande. – Goda organisationer har också ett samhällsansvar.