Extraordinära ekokontroller görs i fortsättningen utan förvarning

I fortsättning gör ekoinspektörerna så kallade extraordinära ekokontroller utan förhandsanmälan, meddelar Evira.

GMO-majs skadar inte råttornas hälsa

Råttor som äter genmodifierad majs mår inte sämre än andra råttor. Det hävdar franska forskare, som därmed motsäger tidigare GMO-kritiska försöksresultat.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Fler växthusarbetsplatser behövs i projekt om allergier bland växthusarbetare

Arbetshälsoinstitutet efterlyser ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i projektet om utredning av allergiorsakade yrkessjukdomar i växthus.

Åländsk kursdag om optimerad bevattning

Efter årets extremt torra sommar som drabbade Åland speciellt hårt ordnas en kursdag i januari där man diskuterar bevattning, bevattningsekonomi och olika strategier för att nå bästa resultat.

Sista försöket för UTP-direktivet

Trepartsförhandlingarna om UTP-direktivet mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan har kört fast. Åsikterna i kommissionen, medlemsländerna och parlamentet går starkt isär. EU-ordförandelandet Österrike försöker ännu rädda vad som räddas kan.

Ilkka Uusitalo leder Pellervos delegation

Coop Center Pellervo:s delegation valde förra veckan lantbruksföretagaren Ilkka Uusitalo från Salo till sin nya ordförande, efter att kommerserådet Seppo Rytivaara meddelat att han drar sig tillbaka.

Närmatsprogrammet på rätt spår men större satsningar krävs

Regeringens närmatsprogram har varit av uppenbar betydelse när det gäller att utveckla temat närmat och sporra till partnerskap, konstateras det i en extern utvärdering av närmatsprogrammet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Nylund nöjd med att Viexpo får mer resurser

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Dröjsmålsräntan på lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras inte

Dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förblir fortsatt fyra procent.

LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk

Verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA konstaterade på LPA:s delegations förra veckan att det nu behövs en gemensam vilja att stödja de inhemska livsmedelsproducenterna. Behovet av hjälp har ökat ytterligare för många lantbruksföretagare efter den besvärliga skördesäsongen.

SLC - Finansutskottet1
ProAgria, forskningen och vattenskyddsåtgärder får tilläggsanslag

​Inför jul har riksdagen traditionellt haft möjlighet att komma med tilläggsanslag till nästa års statsbudget. Riksdagens finansutskott redogjorde på fredagen för förslagen till tilläggsanslag för 2019. SLC:s ordförande, riksdagsledamot Mats Nylund (Sfp), höll Svenska riksdagsgruppens anförande vid tillfället. Riksdagen röstar om finansutskottets förslag före jul.

Bästa handelslagen i Finland

Analytikerteamet i Osuustoiminta-lehti har gjort företagsanalyser som berör de mest centrala företagen inom kooperationen. KPO och PKO är i topp redan fjärde året i rad.