SLC - Peter Girtz Carlsen Arla
Hård Brexit blir svår nöt för Arla

De låsta förhandlingarna om Brexit och risken för en hård gräns mellan Storbritannien och EU artar sig till en ödesfråga för Arla och EU:s mejerisektor. I jämförelse är det ryska embargot från 2014 bara småsaker, befarar Arlas europachef Peter Giørtz-Carlsen.

Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

SLC - Yosa Kaurajuomat
Fazer Yosa går ut i Norden med havrebaserade produkter

Fazer Yosa siktar på att möblera om de nordiska marknaderna för havrebaserad veganmat. I Danmark kommer Fazer att konkurrera med tunga företag som norska Orkla-ägda Naturli Foods och svenska Oatly.

SLC - Honungsvaxter
Definitionen på aktiva jordbrukare lättas och honungsväxter godkänns som ekologisk areal i förgröningsstödet

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag där definitionen av aktiva jordbrukare ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Samtidigt meddelar jord- och skogsbruksministeriet att en ny trädestyp, nämligen mark i träda med honungsväxter, ska godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras.

SLC - Dsc 1134
Max Schulman siktar på en plats i Europaparlamentet

Lojojordbrukaren, lobbyisten och MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman ställer upp som kandidat i EU-valet för Svenska folkpartiet.

Arla mjölkar GMO-fritt i Tyskland och Benelux

Arlas mjölkleverantörer i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg måste senast nästa år växla till GMO-fritt foder. Bönder som inte följer reglerna får inte längre leverera mjölk till koncernen.

SLC - P033254002701 686765
Första CAP-utlåtandet från en EU-institution är klart

Den Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) uttalande om CAP motsvarar långt de finländska jordbruksorganisationernas åsikter, säger Simo Tiainen från MTK. Tiainen är representant för MTK och SLC i EESK.

SLC - Hielm Dsc 3672
Lagförslaget om köttets ursprungsmärkning tillbaka till EU-kommissionen

Beredningen av förslaget till förordning om köttets ursprungsmärkning i storkök går vidare. Den nationella och tidsbundna förordningen skulle innebära obligatorisk ursprungsmärkning av kött i offentliga kök och restauranger.

Belgiska grisuppfödare kompenseras för svinpest

Den belgiska staten ska sammanlagt betala upp till en miljon euro till bönder som måste döda sina grisar som förebyggande åtgärd mot svinpest. Det meddelade Belgiens jordbruksminister Denis Ducarne senaste vecka.

Kramp och John Deere utökar sitt partnerskap

Kramp och John Deere utökar sitt strategiska partnerskap för alla europeiska länder efter en lyckad början på den tyska marknaden. Under 2019 introduceras partnerskapet i Frankrike, Polen, Portugal och Spanien. Finland och andra europeiska länder följer efter senare.

Australien ifrågasätter EU:s nötköttsavtal med USA

EU vill öka importen av hormonfritt nötkött från USA för att undvika nya handelstvister med Trump-regeringen. Nu protesterar Australien mot planerna.

SLC - 28123553349 A1E3D0Bf47 O
EU breddar vägen för handel med Vietnam

EU-kommissionen har godkänt förslaget till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam. Därmed har parterna breddat vägen för fastare handelsförbindelser och en avveckling av tullarna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.