SLC - 86 C375 D0 2 A66 C248 81 De 223391 B8645 B
Brittiska regeringen vill helst spola CAP

EU har godkänt britternas utträdesavtal. Efter utträdet kommer det förenade konungadömet att gestalta en egen jordbrukspolitik som anpassas till landets eget jordbruk. Det lovar regeringschefen Theresa May.

EU skärper regler för antibiotika till boskap – i slutet av 2021

Det ska bli slut på den slentrianmässiga medicineringen av antibiotika till boskap i EU. Ministerrådet uppdaterade förordningen på måndagen, men de nya bestämmelserna träder i kraft först i slutet av 2021.

SLC - Arhnung Ana 2015
Danska L&F utnämnde ny VD

Det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer har utnämnt Anne Lawaez Arhnung till ny VD. Hon efterträder Karen Hækkerup som lämnade sin post tidigare under hösten.

Korrigeringar i fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet kommer nästa år att framföra korrigeringar till fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram som sträcker sig från 2014-2020.

Frankrike eftersträvar ett ”mjukt” glyfosatförbud

Den franska regeringen planerar en avveckling av glyfosat inom jordbruket före slutet av 2020. Tanken är att genomföra planen på ett sätt som införlivar jordbrukare och trädgårdsodlare i processen.

SLC - Image 21 11 2018 At 20 51
Finland föreslår EU-fond för beskogning

Finland föreslår en EU-fond för att bekämpa klimatförändringen genom beskogning i form av ett samarbete mellan EU och Afrika. Statsminister Juha Sipilä (cent) har diskuterat initiativet med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Det uppger diskussionsforumet Forest Academy. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) har informerat EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan och medlemsstaterna om saken.

SLC - Be4 B2 D75 A3 A9 7 B43 B7 Ab 63241 Bc5 E882
EU:s medlemsländer är misstrogna mot förenkling

EU-kommissionens förslag till en förenkling av nya CAP riskerar att öka byråkratin befarar flera medlemsländer. Rådets ordförande Elisabeth Köstinger diskuterade före ministermötet också de kommande reglerna för ojusta affärsmetoder med ordföranden för EU-parlamentets jordbruksutskott, italienaren Paolo De Castro.

SLC - Gw Potretti 1
Finland i rampljuset på världens största matmässa

​Finland gör en storsatsning på exporten och medverkar som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin i januari. Det är första gången Finland medverkar på den anrika matmässan som ordnas för 84:e gången och temat som valts är ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen.

SLC - Azaliya Sungatullina16112018
Helsingin Mylly satsar på havreboomen

Helsingin Mylly, som är Finlands största förädlare av ekologisk havre, är en av deltagarna på Grüne Woche. – Havre är oerhört trendigt och vi tror att havreboomen kommer att synas mer och mer i Europa, säger exportchef Azaliya Sungatullina.

SLC - Superbiomarkt 2
Ekomaten har blivit en tung sektor i Tyskland, Frankrike och Danmark

Ekologiska livsmedel fortsätter att vinna marknadsandelar. Branschen omsätter globalt redan 83 miljarder euro. Enbart den europeiska marknaden värderas till 33 miljarder euro, framgår det av statistik från den tyska specialmässan Biofach.

SLC - Lpx 161723
EU-arbetsgrupp ska granska problemen inom sockersektorn

Det låga sockerpriset framkallar oro i flera sockerproducerande EU-länder. EU-kommissionen utesluter interventionsåtgärder, men tillsätter en specialarbetsgrupp som ska titta på sockermarknadens problem.

EU:s agrarproduktion ökade med sex procent ifjol

Värdet av EU:s jordbruksproduktion ökade under 2017 med i medeltal 6,2 procent, meddelar EU:s statistikbyrå Eurostat. Största ökningen noteras för Estland. Finland stampade på stället.