Jordbruk EU Globalt Marknad

EU och Mercosur
stampar på stället

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och sydamerikanska Mercosur avancerar inte som planerat. En bidragande orsak är att länderna inom Mercosur har ändrat sina positioner i frågor som parterna redan har kommit överens om.

Vi kommer inte närmare en lösning då en del av länderna igen har börjat nysta upp tidigare överenskommelser som slöts 2017. Det är beklagligt och beror på politiska problem inom Mercosur, uppger agrarkommissionär Phil Hogan för Reuters.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och flera andra EU-politiker befarar att Brasiliens nya regering under president Jair Bolsonaro kan ställa upp nya hinder för de mödosamma avtalsförhandlingarna med Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay.

De sydamerikanska länderna har krävt ett större marknadstillträde till EU för sina jordbruksprodukter och framför allt nötkött. Brasilien har också anklagat EU för protektionism inom handeln med jordbruksprodukter.

EU har krävt eftergifter av Mercosur för sin export av bilar och bildelar inför nästa förhandlingsrunda i mars. Bryssel kämpar också för sina mjölkprodukter och kräver att motparten godkänner europeiska ursprungs- och geografiska beteckningar.

USA har efterlyst en större exportkvot för hormonfritt nötkött till EU. Avsikten är att höja kvoten, fastän kommissionen av princip har uteslutit jordbruksprodukter ur alla kommande förhandlingar om handel och tullar med USA.

EU har fastställt en importkvot för nötkött på 45.000 ton som för närvarande är fördelad mellan en handfull exportländer inklusive USA. EU har gått med på att höja USA:s andel på bekostnad av de övriga exportörerna, bland annat Australien och Argentina.

Australien och de andra exportländerna gått med på att sänka sina EU-kvoter, eftersom de annars löper risk att förlora exporten helt och hållet. Phil Hogan uppger för Reuters att USA-kvoten för hormonfritt nötkött borde vara klar inom fyra eller sex veckor.