Tirol Werbung 1127270
En bergsbonde i Österrike har ålagts att betala en halv miljon euro i ersättning för ett dödsfall i samband med en koattack. Fallet har utlöst stor osäkerhet bland jordbruksbefolkningen i bergstrakterna. FOTO: TirolWerbung
Jordbruk EU Livet på landet

Hård dom efter koattack
oroar Österrikes bergsbönder

Sommaren 2014 dödades en tysk turist av en flock uppretade kor på en betesmark i de österrikiska alperna. Kornas ägare har nu dömts att betala kännbara skadestånd till turistens familj. Bergsbönderna oroar sig över framtiden och turismen.

Den kritiska situationen uppstod då kvinnan närmade sig en flock på ett tjugotal kor. Hennes hund skrämde tydligen korna, som uppenbarligen försökte skydda sina kalvar. I den påföljande kalabaliken trampades kvinnan ihjäl.

Mjölkbonden friades i den straffrättsliga domstolsprocessen. Kvinnan hade kopplat fast hunden i sitt bälte med en karbinhake. Hon hade ingen chans att snabbt koppla loss hunden då korna rusade till.

Men offrets man och son startade därefter en civilprocess som nu har väckt ett enormt eko i det idylliska österrikiska alplandskapet. Till bergsböndernas förskräckelse biföll domstolen i Innsbruck familjens krav på saftiga skadestånd.

Familjen kräver en halv miljon euro

Enligt domstolen hade bonden i otillräcklig omfattning varnat allmänheten för de risker som en flock kor med kalvar kan medföra. Enbart varningsskyltar räcker inte, fastslog domarna. Stängsel hade varit nödvändiga och rimliga för att skydda människoliv.

Domstolen fastslog att bonden ska betala änkling och son 180.000 euro i skadestånd. Därutöver ska bonden betala en månatlig pension på 1.200 euro till mannen. Vidare förpliktades bonden att betala 350 euro per månad till sonen.

Den sammanlagda summan stiger till en halv miljon euro. Det handlar om en konkret händelse på ett konkret ställe, motiverar domstolen sitt utslag. Olycksplatsen ligger nära en livligt frekventerad vandringsväg från dalen upp till berget.

I omedelbar närhet av olycksplatsen befinner sig dessutom ett välbesökt gästgiveri med 220 platser. Med tanke på dessa omständigheter är sannolikheten för störningar och aggressivitet hos boskapen påfallande, menar domarna.

Jordbruksbefolkningen reagerar med bestörtning på utslaget. Den österrikiska jordbrukskammaren befarar att domslutet kan få enorma återverkningar på djurhållningen och turismen i landets bergsregioner.

Obligatoriska inhägnader för boskap är en omöjlighet som bergsbönderna inte har råd med. På många orter skulle detta betyda slutet på boskapsskötseln. Enbart i den österrikiska Tirolen finns mer än 15.000 kilometer markerade vandringsvägar.

Drabbar både jordbruk och turism

Aktörerna inom det österrikiska jordbruket har nu sammankallat olika organ för att diskutera situationen och planera åtgärder som ska förebygga liknande händelser. Också de rättsliga frågorna ska redas ut.

Flera bönder har avskräckts av händelserna och förbjuder redan turister att beträda betesmarker. Detta kan ändå kännbart försämra utkomstmöjligheterna i bergsregionerna, som lever av både jordbruk och turism.

Den åtalade bonden kommer att överklaga domen i nästa instans. Ifall den högre domstolen skulle bekräfta den tyska familjens skadeståndsanspråk, kommer bondens ansvarsförsäkring antagligen att betala ersättningen till offren.

Jordbrukskammaren räknar med att försäkringsbolagen i så fall kommer att höja premierna eller ändra sina villkor. Rättsliga tvister med turister kan bli vanligare. Österrikarna varnar för ”amerikanska förhållanden” i framtiden.