Jordbruk EU Landsbygdsnäringar

Besvara enkät om
CAP27-reformen

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021-2027 och efterlyser åsikter från fältet.

I samband med arbetet kommer ministeriet att ordna seminarier och workshoppar. Denna enkät kompletterar dessa två sätt att lämna åsikter om kommande ändringsbehov och mål. Resultaten från enkäten används för det beredande arbetet och beslutsfattandet om CAP-reformen på nationell nivå. Besvara enkäten på dinasikt.fi.

Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet med reformen är att se över EU:s jordbruksmål, revidera den gemensamma lagstiftningen om jordbrukspolitiken samt att bestämma om politikens finansiering. Finland arbetar med nationella prioriteringar och åtgärder utgående från egna förutsättningar. Ministeriet har tillsatt officiella arbetsgrupper för att ta fram Finlands plan för de kommande åren.

Mer information om CAP27-reformen på svenska på: mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp/beredning-av-gjp