Svenska mejerier höjer mjölkpriset som stöd till gårdarna

I Sverige höjer Falköpings mejeri och Skånemejeriet betalningen till sina mjölkbönder för att stöda dem efter den torra sommaren.

EU och Norge sänker agrartullar

Handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge underlättas. I början av oktober avvecklades tullar på ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter.

SLC - Haekkerup Karen
Karen Hækkerup lämnar danska L&F

Karen Hækkerup lämnar sin post som VD för det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer.

SLC - Merrild Martin
Danmarks jordbrukare är besvikna över stödpaket

Den danska regeringen har presenterat sitt nya stödpaket ”Tørkepakken” som ska kompensera producenterna för förlusterna efter den ovanligt torra sommaren. Men de danska jordbrukarna är ordentligt besvikna.

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/ALDE) lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

EU tillåter initiativ för ursprungsmärkning

Snart får EU-medborgarna eventuellt ta ställning till ett förslag till obligatorisk ursprungsmärkning för livsmedel i hela unionen. Medborgarinitiativet är däremot ingen garanti för att ursprungsmärkningen kommer att införas.

Ledare: Finns det ännu hopp för ”bremain”?

Trycket ökar bland britterna för att få rätta till folkomröstningen i juni 2016, då de med en knapp majoritet röstade för ett utträde ur EU, känd som ”brexit” i motsats till ”bremain” som skulle ha inneburit ett ja till att stanna kvar.

Ledarstick: ​Stark andra pelare, men utan onödig byråkrati, tack!

Redan i den nuvarande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, började man flytta element från den andra pelaren till den första pelaren. Den andra pelaren är viktig, men för dem som faktiskt använder sig av den medför den en massa byråkrati, som bör kunna minskas.

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd

Unga jordbrukare måste ha möjlighet till en tillräcklig inkomst på landsbygden, betonar CEJA. För att målet ska uppnås måste CAP leda utvecklingen åt rätt håll.

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Högre krav på producenterna och mindre medel går inte ihop, betonar Cogeca.

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Copa kräver att EU:s jordbruksbudget hålls på samma reella nivå som i dagsläget.