Jordbruk EU Marknad

Arlas mjölkbönder
får extrautdelning

Arlas mjölkbönder kan räkna med en extra stor utdelning inom kort. Koncernens representantskap beslöt förra veckan att betala ut 2,3 cent per kilo mjölk till ägarna. Den sammanlagda summan är 290 miljoner euro.

I vanliga fall fördelas resultatet på efterlikvid och konsolidering men den starka balansräkningen medger ett undantag. Den 8 mars ska pengarna vara på producenternas konto, lovar Arla i ett pressmeddelande.

Trots ett svårt första kvartal kunde Arla avrunda året 2018 med ökad försäljning och högre andel varumärkesprodukter. Intjäningen återhämtade sig och förbättrades under året till 36,4 cent per kilo mjölk för hela 2018.

Koncernens nettoomsättning ökade till 10,4 miljarder euro mot 10,3 miljarder euro föregående år. Ökningen beror framför allt på att försäljningen av varumärkesprodukter ökade med 3,1 procent.

Det breddade utbudet av mejeriprodukter har också tagits väl emot av konsumenterna, uppger Arla. Andelen varumärkesprodukter steg till 45,2 procent och nådde därmed över det långsiktiga målet i strategin Good Growth 2020.

Sommarens torka slog till mot bönderna

I slutet av 2018 märktes de negativa effekterna av sommarens torka tydligt, då den förväntade mjölkvolymtillväxten stannade av i Europa. Arlas ägare måste räkna med stigande foderpriser.

Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard framhåller att ägarnas försörjning är viktig för det bondeägda företaget. Många kolleger har drabbats hårt av torkan. Nu fanns det utrymme att hjälpa Arlabönderna utan att äventyra kooperativet.

2019 väntas bli ännu ett stort investeringsår för Arla. Den starka balansräkningen gör det möjligt för koncernen att fortsätta med investeringar i ny teknik och en leveranskedja med fokus på energieffektivitet och optimeringar.

Brexit påverkar planerna för året

Arla planerar detta år investeringar för 458 miljoner euro. De viktigaste projekten är bygget av ett nytt pulvertorn i Pronsfeld i Tyskland samt utbyggnad och modernisering av produktionsanläggningar i norra Europa.

Brexit påverkar fortfarande planerna för 2019 eftersom förhandlingarna mellan Storbritannien och EU ännu pågår. Arla följer och bedömer situationen för att förbereda verksamheten för olika scenarier.

Arla räknar med en fortsatt marknadstillväxt, både internationellt och i Europa. Omsättningen för 2019 förväntas ligga mellan 10,2 och 10,6 miljarder euro. Skuldsättningen förblir stabil fastän hela nettoresultatet för 2018 betalas ut till ägarna.