Jordbruk EU SLC Opinion

Brysselkontoret:
Het potatis

Vecka sju i februari var ägnad åt potatis i form av potatisveckan. Under potatisveckan lyfte finländska medierna fram fördelarna med att äta och konsumera potatis.

Tyvärr har potatisen under årens lopp blivit stämplad som en lite tråkig råvara som är jobbig att tillaga då tiden är på kort. Lyckligtvis tyder signalerna på att potatisen kommer att uppskattas i högre grad i fortsättningen. För den medvetna konsumenten framstår inhemska potatisen som ett smakligt, miljömedvetet och hälsosamt alternativ framom ris och andra importerade råvaror.

De positiva rönen om potatisen som trendråvara har inte nått producenterna. Inför potatisveckan publicerade Naturresursinstitutet LUKE information om matpotatislagren som minskat i rask takt.

I publikationen konstaterade Naturresursinstitutet att nyheterna om lagersituationen inte påverkat producentpriset på matpotatis som i december 2018 låg på 19,18 cent per kg. Jämförelsevis var belgiska producentpriset på matpotatis 27,5 cent per kg i slutet av december.

Naturligtvis säger inte priset allt om matpotatismarknaderna, men betydande skillnader borde väcka frågor bland producenterna.

Att få fram statistik om finländska matpotatisen t.ex. priser, förändringar i konsumtion och uppskattningar om produktionen är inte enkelt. Jämfört med många andra länder i Europa saknar vi i Finland den struktur som tar fram aktuell marknadsinformation inom matpotatissektorn.

I Storbritannien har potatisodlarna och forskningen inom potatissektorn länge samarbetat för att kunna erbjuda verktyg för producenten att förhandla fram bästa möjliga pris för sina produkter. Samarbetet inom brittiska matpotatissektorn har också innefattat konsumentarbete.

Nyligen informerade potatisbranschens samarbetsorganisation AHDB att konsumtionstrenden svängt i Storbritannien och potatiskonsumtionen ökat med 3 procent under tiden som AHDB verkställde en omfattande konsumentkampanj 2015-2018. Enligt rapporten hade också konsumenternas attityder mot potatisen förbättrats under kampanjtiden.

Samarbete inom matpotatissektorn har en stor potential som inte utnyttjas i Finland för tillfället. Den korta växtperioden och europeiskt sett småskaliga produktionen skulle kräva att vi i Finland med gemensamma krafter utvecklar matpotatissektorn så att den lämpar sig till våra nuvarande och kommande klimatförhållanden, våra konsumtionsvanor och våra standarder.


Annika Öhberg
ungdomsombudsman SLC