Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

EU tillåter initiativ för ursprungsmärkning

Snart får EU-medborgarna eventuellt ta ställning till ett förslag till obligatorisk ursprungsmärkning för livsmedel i hela unionen. Medborgarinitiativet är däremot ingen garanti för att ursprungsmärkningen kommer att införas.

Ledare: Finns det ännu hopp för ”bremain”?

Trycket ökar bland britterna för att få rätta till folkomröstningen i juni 2016, då de med en knapp majoritet röstade för ett utträde ur EU, känd som ”brexit” i motsats till ”bremain” som skulle ha inneburit ett ja till att stanna kvar.

Ledarstick: ​Stark andra pelare, men utan onödig byråkrati, tack!

Redan i den nuvarande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, började man flytta element från den andra pelaren till den första pelaren. Den andra pelaren är viktig, men för dem som faktiskt använder sig av den medför den en massa byråkrati, som bör kunna minskas.

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd

Unga jordbrukare måste ha möjlighet till en tillräcklig inkomst på landsbygden, betonar CEJA. För att målet ska uppnås måste CAP leda utvecklingen åt rätt håll.

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Högre krav på producenterna och mindre medel går inte ihop, betonar Cogeca.

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Copa kräver att EU:s jordbruksbudget hålls på samma reella nivå som i dagsläget.

SLC - Karma Axfood 9Ed21C383228Edc4 Org
Karma räddar maten från att hamna i soporna

En tredjedel av den mat som produceras hamnar på soptippen men det svenska uppstartföretaget Karma har förvandlat matsvinnet till en affärsidé. Överbliven mat från butiker och restauranger förmedlas med rabatt till konsumenterna – via en app.

SLC - Brexit May
Dragkampen om Brexit går in i ett kritiskt skede

Förhandlingarna om Brexit börjar få kaotiska drag. Ett halvt år före britternas eventuella utträde vidgas klyftan mellan Storbritannien och EU vidare utan tecken på förlikning. Också på hemmaplan stöter premiärminister Theresa May på patrull.

SLC - Minrad 1
Norden och Österrike överens om stark andra pelare

En stark andra pelare också framöver. Det stod högt på värdlandet Österrikes agenda inför agrarministrarnas inofficiella möte i början av veckan, då den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP var på agendan. Sverige och Finland håller med.

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Under de europeiska jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike den här veckan träffade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) jordbrukskommissionär Phil Hogan för att överlägga om de utmaningar som sommarens torka ställt till med och om åtgärder för att lindra följderna.

SLC - Referat Av Presskon Ferensen Kan Du Skara Ut Kostinger 2
Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Böndernas ställning i livsmedelskedjan har diskuterats mycket liksom också kravet på god mat. Det här är bland de utmaningar vi har framför oss efter 2020. Med det konstaterandet inledde ordförandelandet Österrikes minister för hållbarhet och turism Elisabeth Köstinger presskonferensen efter jordbruksministrarnas informella möte på Schlosshof i tisdags.