EU:s kommande program för forskning och innovation tar form

Schweizarna röstade mot rättvisa livsmedel

Befolkningen i Schweiz röstade under veckoslutet omkull ett förslag om att staten borde stöda livsmedel som produceras miljövänligt med god djurhållning. Majoriteten av schweizarna befarade stigande matpriser och röstade nej.

Norden rustar sig för extremare klimat

De nordiska jordbruksministrarna vill nu tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska ta fram strategier och åtgärder för ett mer robust jord- och skogsbruk.

Mercosur vill nobba EU

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen kört fast. Nu söker Mercosur efter nya partner i stället för EU.

Sex länder stoppar griskött från Belgien

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien har sex länder redan stoppat sin import av belgiskt griskött.

EU-länderna förespråkar importkvot för USA-nötkött

EU:s medlemsländer är införstådda med kommissionens förslag att tilldela USA en större del av den europeiska importkvoten för nötkött.

Motigt för Macrons planer på franskt glyfosatförbud

Det franska parlamentet har för andra gången stoppat förslaget till ett tidigarelagt förbud mot glyfosat i Frankrike.

SLC - Svinpest Autobahnparkplatz Verum
Svinpestfall i Belgien oroar grannländer och EU

Den afrikanska svinpesten ser ut att ha fått fotfäste i Mellaneuropa. Det första fallet i Belgien har förorsakat mycket oro inom grisnäringen, särskilt i Tyskland, Frankrike och Danmark. Smittan misstänks ha spridits via människor.

Svinpest kan bli dyr för Danmark

De danska grisproducenterna är djupt bekymrade över utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien. Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer räknar med miljardförluster för exporten om smittan kommer in i landet.

SLC - Michael Gove
Brittiska direktstöden ska avskaffas efter Brexit

De brittiska jordbruksstöden ska fortsätta två år efter Brexit men sedan blir det stopp. Miljö- och matministern Michael Gove vill ersätta de nuvarande direktstöden med ett system av miljöstöd under en övergångsperiod fram till 2027.

SLC - Potatispris
Tecken på stigande potatispriser

Potatisskörden blir mindre i hela Europa. Potatispriserna uppvisar en stigande trend men de borde stiga ytterligare, säger odlaren Per-Erik Englund i Dagsmark i Österbotten.

SLC - Mjolkpris Dmk Engagement 2016
Mjölkpriset i EU fortsatte uppåt i juli

Det genomsnittliga EU-mjölkpriset till bonden fortsatte att stiga i juli månad. Då betalade EU:s ledande mejerier sina leverantörer i medeltal 33,96 cent per kg. Det är 1,25 cent mer än i juni, noterar producentorganisationen LTO Nederland i sin senaste rapport.