Seminarium om afrikansk svinpest nästa vecka

Den 23 november ska ministeriet och Suomen Sikayrittäjät arrangera ett seminarium med fokus på afrikansk svinpest. Seminariet är avsett såväl för grisföretagare som för experter.

SLC - Lpx 155306
Illegala växtskyddsmedel är ett stort globalt problem

Handeln med förfalskade växtskyddsmedel är ett av de snabbast växande områdena inom den organiserade brottsligheten i EU. Preparaten är ett hot mot både hälsa och miljö och förorsakar stora ekonomiska förluster för jordbruket, uppger organisationen Europol.

EU-revisorerna kräver ett grönare CAP-förslag

Förslaget till nästa CAP-reform efter 2020 lever inte upp till EU:s ambitioner för en miljövänligare och solid resultatbaserad politik, skriver EU:s revisionsrätt i en rapport.

Åland kan bli utan eget LBU-program

Åland får sannolikt inget eget Landsbygdsutvecklingsprogram från år 2020 och framåt.

SLC - 180517 Schulze Campact 01
Tysklands miljöminister vill stegvis förbjuda glyfosat

Den tyska miljöministern Svenja Schulze vill stegvis förbjuda glyfosat inom landets jordbruk före utgången av 2023. Fram till dess ska de tyska odlarna sätta 10 procent av åkrarna i träda om de vill använda glyfosat. Men jordbruksministern reagerar kyligt.

SLC - Img 6752
EU tillåter fullständig ersättning för vargskador

EU-kommissionen har givit efter för påtryckningarna. Medlemsländerna får bevilja full kompensation för alla skador som uppstår genom vargangrepp.

EU förbjuder dikvat och pymetrozin i växtskyddsmedel

EU har beslutat om nya förbud mot verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Förbuden gäller de verksamma ämnena dikvat och pymetrozin, som ingår i preparaten Reglone respektive Plenum. Preparaten får fortfarande användas under odlingsperioden 2019.

SLC - St173373X
Mjölkpriset i EU fortsätter uppåt

Det genomsnittliga EU-mjölkpriset till bonden fortsatte att stiga i september månad, noterar producentorganisationen LTO Nederland i sin senaste rapport.

Resistenta bakterier skördar fler dödsfall i EU

I EU-länderna dör varje år mer än 33.000 personer som en följd av infektioner som förorsakas av antibiotikaresistenta bakterier. De flesta dödsfallen sker i sydeuropeiska länder där antibiotika används i frikostig utsträckning.

Växtskyddslagstiftningen förnyas

EU förnyar lagstiftningen om växtskadegörare. Den nya lagstiftningen träder i kraft i december 2019, meddelar livsmedelssäkerhetsverket Evira.

SLC - Fcb451174990Bad1Efcc6Acb44D16A810B624Ff1
Danish Crown tecknade lukrativt avtal med Alibaba

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har undertecknat ett avtal om leveranser av griskött för drygt 300 miljoner euro till det kinesiska Alibaba-ägda bolaget Win-Chain. Alibaba köper hela produktionen från en ny fabrik som Danish Crown bygger i Kina.

Danskt griskött är populärt i Japan

Danish Crown har skördat stora framgångar med export av griskött till Japan. De japanska konsumenterna kräver högsta möjliga kvalitet.