EatORIGINal kräver europeisk ursrpungsmärkning

De europeiska livsmedelsetiketterna måste bli bättre. Det tycker en rad förbund och organisationer som startat ”EatORIGINal”, med en namninsamling som kan tvinga EU-kommissionen att ta ställning till nya lagar om etiketter.

SLC - Ekohavre 2
Ekohavre från Sjundeå skeppas till Italien

På Gårdskulla gård i Sjundeå lastades i onsdags en 40 fots container med ekohavre. Det är frågan om gårdens andra last med riktning Italien denna höst. I Finland är ingen beredd att betala samma pris för varan.

SLC - Jonas Laxaback26112018
Hur vill vi utveckla jordbrukspolitiken?

I sin lantbrukspolitiska översikt för kongressdeltagarna på SLC:s förbundskongress i Esbo tangerade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback bland annat budgetrians krispaket, CAP 27 samt lönsamheten nu och i framtiden.

SLC - 30961091754 Ae64Ec7651 O
Kina förlorar greppet om svinpestepidemin

Den afrikanska svinpesten fortsätter att sprida sig i Kina. För första gången har svinpest också påträffats hos vildsvin i provinsen Jilin i nordöstra Kina.

SLC - 39255723902 C61D2B4846 O
Internationellt samarbete krävs för att tygla afrikansk svinpest

För att få bukt på den afrikanska svinpesten (ASF) krävs exceptionellt internationellt samarbete och mycket upplysning. Jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett seminarium om ASF i Vanda förra veckan.

Copa-Cogeca vill öka biosäkerhet och medvetenhet

Copa-Cogeca ordnar en rad konferenser i Europa för att diskutera god praxis inom biosäkerhet och öka medvetenheten om afrikansk svinpest (ASF). Den första konferensen hölls förra veckan i Rumänien där den afrikanska svinpesten slagit till hårt.

Ceja: Unga jordbrukare kräver Brexit-avtal

Brexit riskerar att destabilisera marknaderna och borde därför avstyras. Stabilitet är en prioritet för unga jordbrukare i både EU och Storbritannien, framhåller EU:s organisation för unga jordbrukare Ceja.

SLC - 86 C375 D0 2 A66 C248 81 De 223391 B8645 B
Brittiska regeringen vill helst spola CAP

EU har godkänt britternas utträdesavtal. Efter utträdet kommer det förenade konungadömet att gestalta en egen jordbrukspolitik som anpassas till landets eget jordbruk. Det lovar regeringschefen Theresa May.

EU skärper regler för antibiotika till boskap – i slutet av 2021

Det ska bli slut på den slentrianmässiga medicineringen av antibiotika till boskap i EU. Ministerrådet uppdaterade förordningen på måndagen, men de nya bestämmelserna träder i kraft först i slutet av 2021.

SLC - Arhnung Ana 2015
Danska L&F utnämnde ny VD

Det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer har utnämnt Anne Lawaez Arhnung till ny VD. Hon efterträder Karen Hækkerup som lämnade sin post tidigare under hösten.

Korrigeringar i fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet kommer nästa år att framföra korrigeringar till fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram som sträcker sig från 2014-2020.

Frankrike eftersträvar ett ”mjukt” glyfosatförbud

Den franska regeringen planerar en avveckling av glyfosat inom jordbruket före slutet av 2020. Tanken är att genomföra planen på ett sätt som införlivar jordbrukare och trädgårdsodlare i processen.