SLC - Kopavbonden2019
Anmäl dig till Köp av bonden!-dagen

Den fjärde nationella Köp av bonden!-dagen ordnas den 14 september i år. Från och med första maj kan man anmäla sin gård till evenemanget på köpavbonden.fi.

SLC - Kirsi Joensuu 800X545
Kirsi Joensuu verksamhetsledare för Finska Forstföreningen

Kirsi Joensuu är Finska Forstföreningens nya verksamhetsledare. Hon efterträder Anders Portin, ny skogsombudsman på SLC.

Wickman riksdagsassistent för Anders Norrback

Politices magister Mikaela Wickman har blivit anställd som riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) riksdagsassistent.

Sandra Bergqvist ny ordförande för Sydkustens landskapsförbund

Nyvalda riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (Sfp) har valts till ny ordförande för Sydkustens landskapsförbund efter Mikaela Nylander (Sfp) som undanbett sig återval.

Ledarsticket: Regeringsmedverkan behövs för landsbygden

Riksdagsvalet är över och fastän Niclas Sjöskog inte blev invald kan man väl påstå att resultatet blev lyckat för den finlandssvenska landsbygden. Riksdagen hyser nu tre SLC-medlemmar, valda för Svenska folkpartiet. Det torde åtminstone räcka för att kunna få säte i de viktigaste utskotten för landsbygden.

Farmers market i Helsingfors

ProLocalis ordnar i samarbete med SLC, MTK och Helsingfors stad samt andra partners en fortgående serie evenemang under namnet Helsinki Farmers’ Market. Kick-off blir det inkommande söndag 28.4 mellan klockan 10 och 16 på Skatudden i Wanha Satamas gamla magasin.

Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Folktinget

SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting. Folktingets nuvarande ordförande Thomas Blomqvist har meddelat att han inte ställer upp för omval.

SLC - Lars Bjorklof
Finlands svenska andelsförbund fyller hundra år

Finlands svenska andelsförbund grundades i Vasa 1919, men det fanns andelslag före det. Det kan andelsförbundets ordförande Lars Björklöf berätta när han öppnar det hundraåriga förbundets ordinarie årsmöte tidigare den här månaden i Helsingfors. Exempel är mejeriet i Kronoby och Labor i Nyland.

SLC - Niclas Sjoskog
Nu siktar Niclas Sjöskog på EU-valet

Mjölkproducenten Niclas Sjöskog från Purmo i Pedersöre som kom på femteplats bland SFP:s riksdagskandidater i Vasa valkrets, siktar nu mot Bryssel och ställer upp i EU-valet.

SLC - Dsc 1341
Ökad offentlig upphandling viktigt mål för ekologiska sektorn

Om den offentliga sektorn ökar sitt användande av ekologiska produkter vore det ett klart framsteg. Kolsänkor är så pass viktiga idag att graden av kolbindning kan komma att påverka stödnivåer framöver. Detta framhölls på den tionde upplagan av Ekotankesmedjan.

SLC - Dsc08863
Stormskador ”omskakande upplevelse” för SLC-basen

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund tog bland annat upp utredaren Reijo Karhinens rapport och Finlands nyinrättade tjänst som Livsmedelsombudsman när han vid Ålands Producentförbunds vårmöte informerade om den aktuella jordbrukspolitiken både på riksnivå och i EU. Men han började med att berätta om sitt besök i stormhärjade åländska skogar direkt efter flygets ankomst på förmiddagen.

SLC - Dsc08888
ÅPF:s ordförande ser ljusning: Jordbruket börjar ses som miljötillgång

Ålands jordbrukare måste blicka tillbaka på det katastrofala fjolåret med den värsta torkan i mannaminne. Och det här året inleddes med Alfrida-stormen, som fruktansvärt hårt drabbade inte minst gallrade ungskogars värdefulla tillväxt. – Men man måste köra med det man har, citerade ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson framlidne affärsmannen Rafael Mattsson.