Sjundeå motionerar om landsbygdsutbildningen

SLC Nyland anser att självstudierna för elever som väljer en praktisk utbildning inom andra stadiet framom gymnasiet borde minskas. I stället bör närundervisningen öka. Det säger SLC Nylands styrelse i sitt svar på Sjundeå landsbygdsförenings motion om utbildningarna inom landsbygdsnäringarna. Motionen behandlades på SLC Nylands vårmöte förra veckan.

SLC - Arets Kock Och Arets Servitor 1
Årets kock och årets servitör valda

Årets kock 2019 är Mikko Kaukonen från restaurang Food Camp Finland i Helsingfors och årets servitör 2019 är Heidi Martikainen från restaurang Farang i Helsingfors.

SLC - Utskott
Socialpolitiska utskottets mål: Friska, stolta och lyckliga bönder

SLC Nylands socialpolitiska utskott hade sitt första möte i tisdags.

SLC - Humla
Fullt hus på pollinerarseminarium

Förekomsten av pollinerare i Finland och deras betydelse för den finländska livsmedelsförsörjningen diskuterades på MTK:s, SLC:s och Finlands Biodlares Förbunds gemensamma pollinerarseminarium förra veckan i Helsingfors.

SLC - Bank
Nyländska markägare fick höra om bank, juridik och ägoreglering

Bankens roll, juridik och ägoregleringar kunde deltagarna i SLC Nylands markägarseminarium i Liljendal nyligen fördjupa sig i. När man tar över gården är det en bra sak att lägga upp en strategi för framtiden, säger Carola Wester-Sundblad som är lantbruksexpert på Aktia. Att skaffa mer mark är kanske inte alltid det övergripande målet men ofta nog.

SLC - Arrende
Överraskningar kan dyka upp på arrendeåkern

– Gör skriftliga arrendeavtal uppmanar SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin på SLC Nylands markägarseminarium.

SLC - Agoreglering 1
Ägoreglering kan minska odlingskostnaderna

Man kan få ner odlingskostnaderna med ägoreglering, det är bland de främsta argumenten framhöll ägoregleringschef Kalle Konttinen från lantmäteriverket på SLC Nylands markägarseminarium i Liljendal nyligen.

SLC - Mg 9223 1
Nyländska bönder vill ha besked om satsningar på mat och skog

Jordbrukarna och skogsägarna behöver inför nästa regeringsperiod få klara besked från beslutsfattarna. Det samma gäller verksamhetsförutsättningarna för den kommande EU-programperioden 2021-2027. Det säger SLC Nyland i ett uttalande från förbundets vårmöte i torsdags i Söderkulla.

SLC - Mg 9215 2
Thomas Antas efterlyser mer samarbete mellan gårdarna

Samarbete mellan gårdarna, hårdare eller mjukare ägoregleringar och arrendeavgifterna ner på en vettig nivå är vad SLC Nylands ordförande Thomas Antas efterlyser, när han öppnar det nyländska förbundets årsmöte.

ÅPF kräver besked om förslaget till ny vattenlag

Ett förslag till ny vattenlag för Åland har nu sänts på remiss till bland andra Ålands Producentförbund, som har många frågor om lagförslaget.

SLC - Tarhamehilainen Tattarilla Kuva Tarja Ollikka Sml
Producentorganisationerna och biodlarna vill trygga pollineringen

39 ålänningar nominerade till nordiska mattävlingen

Totalt 39 nomineringar har gjorts på Åland inför den nordiska mattävlingen EMBLA Nordic Food Awards med final i Reykjavik på Island i månadsskiftet maj-juni.