Inga ansökningar om åländska räntestödslån

Inga ansökningar om åländska räntestödslån på grund av skördeskador hade lämnats in till landskapsregeringen när ansökningstiden gick ut i slutet av oktober.

SLC - Socpolutsk
SLC-utskott oroat över avbytarsystemets framtid

Avbytarkåren blir hela tiden äldre och en föryngring är nödvändig. Det här anser SLC:s socialpolitiska utskott och dess ordförande Tommy Ehrs.

SLC - Img 6455
Fullt hus och fin stämning på Må bra-dagen i Vasa

Det var i princip mer än fullsatt när LPA i samarbete med ÖSP ordnade sin tredje Må bra-dag inom projektet Ta hand om bonden på Scandic Waskia i Vasa. Hundra planerade platser fick drygas ut till hundratjugo så att alla intresserade skulle få plats och ingen behöva nekas tillträde.

Må bra med Smakbyns julbord

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA ordnar i samarbete med Ålands Producentförbund en Må bra-dag för åländska jordbrukare den 4 december.

Ledningsgrupper för Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Nu har landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp för att förverkliga den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under ledning av Ålands producentförbund.

Organisation ska skapas för Ålands hållbara matstrategi

Under nästa år ska det byggas upp en organisation för den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under Ålands producentförbunds ledning. En arbetsgrupp tillsätts med landsbygdsutvecklaren Lena Brenner som ordförande.

SLC - Erik Perklen Alt 1
I Marginalen: Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv...

Det torde sakta men säkert gå upp för oss att tilläggsåtgärderna i vårt miljöersättningsprogram bygger på forskning. En forskning som inte kostar oss något att inta kunskapen av, men däremot kan vara nyckeln till högre skördar, vilket jag hoppas vi alla drömmer om, skriver Erik Perklén i en kommentar.

SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om en ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag.

SLC - Styrelsen For Slc Nyland24102018 1
SLC Nyland diskuterade lönsamhetsfrågor och krispaket

Nylands svenska producentförbund, SLC Nyland, diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och den nya livsmedelsmarknadslagen under sitt styrelsemöte på Västankvarn i Ingå förra veckan. Styrelsen lyfte framför allt fram behovet av en mer rättvis handel med en starkare roll för primärproducenten. Handelns egna varumärken (private label) väckte diskussion liksom det faktum att marginalen ofta är större på närmat, vilket upplevs som orättvist.

SLC - Meatgard24102018 2
Västankvarn utvecklas i riktning mot ett lantbrukscentrum

I samband med SLC Nylands styrelsemöte på Västankvarn presenterade VD Mikael Jern verksamheten på gården, med nya tillskottet slakteriet Meatgard, som körde igång i splitternya utrymmen för en dryg månad sedan.

Förbundsrundan november

Information från förbunden.

SLC - Abolands Skog 01
Kimitonejdens skogsvårdsförening vill förhandla om fusion

Kimitonejdens skogsvårdsförening vill fortsättningsvis förhandla med skogsvårdsföreningarna i närområdet om en fusion. Det beslöt föreningens styrelse i tisdags. Som läget är i dag verkar underlaget på Kimitoön vara för litet för en egen förening. Kimitonejdens skogsvårdsförening har cirka 540 medlemmar.