SLC - Val
LF:s riksdagsvalstent

På LF:s redaktion har vi sammanställt fem frågor till de riksdagskandidater som är medlemmar i SLC.

Kommentaren: Bra skogspolitik bygger inte på kvartalsekonomi

När det gäller skogsskötsel så måste ansvarsfulla beslutsfattare inse att beslut idag har konsekvenser femtio och hundra år framåt. I skogen fungerar ingen kvartalsekonomi, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC: Viktigt att minimera ekonomiska förlusterna av stormfälld skog

Alfrida-stormen som svepte över Åland och vissa delar av fastlandet vid nyår kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, takorganisation för de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna.

SLC - Novia 1
Novia lediganslår lektorat i djurhållning

Det har kommit in så pass mycket donationer till naturbruket inom Yrkeshögskolan Novia att högskolan nu kan lediganslå ett lektorat i djurhållning. Lektoratet tillsätts för fem år med Ekenäs som placeringsort. – Det kommer att ske inom några veckor, säger Novias rektor Örjan Andersson. I det sammanhanget vill han tacka SLC för både donation och draghjälp. SLC beslöt före jul att donera 150.000 euro till naturbruksutbildningen vid Novia.

SLC - Lpa 18032019
Ta hand om bonden: SLC skrev samarbetsavtal med LPA

SLC har ingått samarbetsavtal med LPA inom nätverket Ta hand om bonden. Nätverket har bildats för att effektivera arbetet med att hjälpa lantbrukarna att orka bättre i sitt arbete.

SLC - Img 0328
Är du årets nordiska råvaruproducent, matentreprenör eller mathantverkare?

Nu är det dags att anmäla din kandidat till det nordiska matpriset EMBLA. Bakom tävlingen står de nordiska bondeorganisationerna.

SLC - Norrback
Norrback orolig över samhällsutvecklingen – ställer upp i riksdagsvalet

Trump i väster och Putin i öst. Och en nationalistisk våg som sköljer igenom Europa. Den samhällsutvecklingen oroar Anders Norrback. Till den grad att han ställer upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet.

SLC - Kolumn Graf
Kommentaren: Marknadsutsikter inför kommande spannmålssäsong

Den gångna skördesäsongens torka både i Finland, speciellt Nordeuropa men också globalt, har påverkat prisutvecklingen i Finland på ett gynnsamt sätt under det pågående spannmålsåret 2018/19. Hur ser då marknadsutsikterna ut inför kommande säsong 2019/20? frågar sig SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

SLC - Dsc07445
ÅPF-protest mot otydlig upphandling

Ålands Producentförbund vill att landskapsregeringen avbryter sin upphandling av ny entreprenör till caféet och matserveringen i kanslihuset. ÅPF kräver i ett brev från förra fredagen att lokalproducerade råvaror ska vara ett villkor för den som driver matserveringen för landskapets och lagtingets personal och politiker. Men landskapsregeringen fortsätter upphandlingen som planerat.

ÖSP:s spannmålsutskott: Kartlägg nu redan vem som ska köpa din spannmål

ÖSP:s spannmålsutskott sammanträde i veckan för att diskutera läget inom spannmålsmarknaden. Utskottet konstaterade att odlarna behöver nu vara aktiva och kartlägga marknaderna och kontraktsalternativen för den egna gården inför kommande säsong.

SLC - Tenala 1
SLC Nylands vårmöten: ”Vi ska tänka i nya banor”

SLC Nylands vårmötesrunda drog i gång måndag kväll med Tenala-Bromarfs och Raseborgs lokalavdelningars årsmöten på hotell Sea Front i Ekenäs. Förbundsordförande Thomas Antas var en av kvällens talare.

SLC - Potatisutskskottet1
SLC:s potatisutskott möttes: Producentpriset på potatis är allt för lågt

​SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors på onsdagen. Branschutvecklingen, marknadsläget och bildandet av producentorganisationer för att centralisera utbudet på marknaden och stärka producenternas ställning var på agendan. MTK:s växtodlingsombudsman Antti Lavonen medverkade.