Jordbruk SLC

Nyländsk trädgårdsproduktion
är diskussionsämne i februari

Vilka möjligheter finns det för trädgårdsodlingen som näring i Nyland? Vad ska man odla? Hur kan näringen utveckla sin verksamhet och förbättra sin konkurrenskraft? Hur och till vem ska man sälja sina produkter? De här frågorna och många andra ska man diskutera på en temakväll onsdag 12 februari kl.16-20 på Överby trädgårdsskola i Esbo.

Under kvällen berättar bland andra Oskar Dannbäck från SLF om utmaningar i trädgårdsodlingen med nyckeltal och ekonomi. Oskar Dannbäck är projektledare av projektet Greppa marknaden.

SLC:s ombudsman och äppelodlaren Rickard Korkman talar om kontraktbaserad direktförsäljning av äppel, Mitt äppelträd, som han har egen erfarenhet av. Konceptet är att producenten sköter odlingen professionellt och kunden förbinder sig att söka sin skörd från gården, då den har mognat.

Verkställande direktör Roger Nyqvist vid Borgå Potatis berättar om partihandeln med livsmedel som en länk mellan odlaren och dagligvaruhandeln.

Rådgivare Axel Falck vid NSL ska berätta om samarbete mellan företag, bland annat HYMY 2, som är ett gemensamt projekt med NSL, ProAgria Eteläsuomi och Nylands företagare. I projektets regi kan nuvarande och blivande företag samt gårdar med flera produktionsgrenar få rådgivning med bland annat finansieringsalternativ.

Det blir också ett par inlägg på finska. Olli Repo talar om Foodhub som distributionscentrum för lokala och färska livsmedel. Det handlar om ett koncept som nyländska producenter har utvecklat och som förkortar vägen från jord till bord.

Tom Hansen från restaurang Kuurna berättar hur hans och Laura Hansens lilla restaurang i Kronohagen i Helsingfors fungerar. Principen är den samma som när små producenter odlar råvaror med pietet jämför med storproducenter. Det ger produkten kvalitet och smak.

Man måste anmäla sig till diskussionskvällen senast torsdag 6 februari till Heidi Wirtanen, e-post: heidi.wirtanen@tradgard.fi, eller Annika Wickström, epost: annika.wickstrom@slf.fi.