Papper alltjämt skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Exportvärdet av skogsindustriprodukter uppgick till närmare 12 miljarder euro 2017. Finlands varuexport uppgick till närmare 60 miljoner euro och ökade reellt från året innan med en tiondel, men det totala värdet på skogsindustrins export var oförändrat.

SLC - Novia 1
Jubileumsår för svensk skogsutbildning

Branschfolk från hela Svenskfinland fanns samlade då 110 år av svenskspråkig skogsutbildning firades på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs förra fredagen.

SLC - Pttskog
Positiva utsikter för skogsindustrin

Skogsindustrins utsikter för i år samt nästa år är positiva. Det goda ekonomiska läget och investeringarna ökar skogsindustrins användning av virke. Användningen av importvara vänder uppåt men räcker inte för att täcka den ökande efterfrågan.

Kuutio.fi sprängde gränsen på tio miljoner kubikmeter virke

Den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio.fi växer med fart. I september begärdes anbud för mer än tio miljoner kubikmeter virke.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

SLC - Rotrota 1 Webb
Elektronisk egenkontroll av stubbehandlingen

Skördarförare Mikko Mattila tar ett foto på den behandlade stubben och får snart veta hur stubbehandlingen lyckades.

SLC - Rotrota Kainalo 1 A Webb
Försök att begränsa rottickan fortskrider

Jarkko Hantula och Tuula Piri berättade på en skogsutflykt till Pälkäne om ett pågående specialprojekt, där man försöker begränsa rottickans spridning.

SLC - Kolumn Selander Webb
Kommentaren: Forskningsresultat och praktiska råd i samma paket om rotröta

Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta, skriver Annikka Selander, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i sin kolumn. ​​

SLC - Virkesimport
SLC kritiserar import av massaved

Det finns ingen risk för brist på inhemsk massaved. Men ändå har skogsindustrin ökat importen av virke i år. Ordförande för SLC:s skogsutskott Stefan Thölix har ingen förståelse för industrins agerande.

SLC - Skogskemi
Skogskemin vid ÅA har vuxit ur ankdammen

Livsmedel och lantbruk är en allt mer internationell affär, och det gäller också forskningen om skogsprodukterna. En av professor Stefan Willförs doktorander är ryska Ekaterina Korotkova som för nio år sedan kom från Tver till ÅA för grundstudier. Nu utvecklar hon ett sätt att få ut ligninet ur träet i en mera användbar form än vad den normala sulfatprocessen ger.

SLC - Varmebehandlat Tra 1
Värmebehandlat trä en exportsuccé

Företaget Suomen Lämpöpuu har hittat en välsäljande produkt med sin tillverkning av värmebehandlat trä, berättar Milka Pääkkönen och Ilpo Hyytiäinen.