Skogsbruk SLC

Växande hjortdjursstam oroar Ålands skogsägare

Hjortdjursskador på skog diskuterades vid Ålands skogsvårdsförening höstmöte där Jan Salmén återvaldes som ordförande.

Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin säger att rådjursstammen ”studsat tillbaka” ordentligt efter två stränga vintrar för ca tio år sedan.

– År 2011 var avskjutningen 2.231 djur, men i fjol var den redan över 4.000.

Jägarna får skjuta så många rådjur de vill. Samma gäller i princip också för älg så länge man följer riktlinjerna att skjuta minst 50 procent kalvar och inte fler tjurar än kor.

På Åland finns nu ca 600 älgar enligt den senaste inventeringen. Numera finns det också fler älgar på fasta Åland än i skärgården.

– Tidigare var det tvärtom. Men älgstammen är fortfarande tätare i skärgården, förklarar Juslin.

Skogsvårdsföreningens verksamhetsledare Torbjörn Björkman säger att styrelsen på måndag ska diskutera vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av de många rådjuren.

Ett 40-tal medlemmar kom upp till höstmötet. Björkman tycker att det var speciellt roligt att se många nya ansikten.