Jordbruk Skogsbruk SLC Landsbygdsnäringar

Nylund nöjd med att Viexpo
får mer resurser

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

– Österbotten är en av de mest exportinriktade regionerna i Finland. Då exporten drar är det livsnödvändigt att företagen får sakkunnigt bistånd. Här gör Viexpo ett viktigt jobb med att stöda och hjälpa små och medelstora företag i Österbotten med sin exportverksamhet, säger Nylund.

I samband med budgetbehandlingen skjuter riksdagen medel för olika ändamål som anses viktiga. Nylund är SFP:s ordinarie medlem i finansutskottet som behandlar statsbudgeten och de extra anslag som riksdagen röstar om före julen.

Nylund ser också övriga positiva saker med budgeten: bland dem tilläggsfinansieringen för kvinnoorganisationer och verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete. Även 4H-verksamheten och försvarsorganisationer fick höjda anslag.

– Satsningarna på jordbrukarrådgivningen och yrkesfiskarna var också bra. Jag är glad för att vårt målmedvetna arbete med att lyfta fram för oss viktiga frågor har burit frukt. Trots goda satsningar kan det ända konstateras att budgeten som helhet är bristfällig ur ett SFP-perspektiv, säger Nylund.