ÅPF vill ha bort Ålands vildsvin

Efter nya rapporter om förekomst av vildsvin på Åland betonar Ålands producentförbunds vd Henry Lindström att förbundets tidigare ståndpunkt står fast: – De ska utrotas. Det ska inte etableras någon vildsvinsstam på Åland.

SLC - Kone Agria Sb 1
Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

SLC - Mats Nylund
SLC vill se åtgärder för att stävja klimatförändringen IPCC-rapport måste tas på allvar

SLC tar den färska rapporten på allvar. SLC:s medlemmar är i en nyckelposition när det gäller att bromsa klimatuppvärmningen, eftersom vår produktion binder kol, i synnerhet genom skogsbruket. Det är SLC-ordföranden Mats Nylunds första spontana reaktion på IPCC-rapporten.​ Det var i början av den här veckan som IPCC, det vill säga den mellanstatliga panelen för klimatförändringar gav ut en sammanfattning av specialrapporten om global uppvärmning, ”Global Warming of 1.5 °C”.

Papper alltjämt skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Exportvärdet av skogsindustriprodukter uppgick till närmare 12 miljarder euro 2017. Finlands varuexport uppgick till närmare 60 miljoner euro och ökade reellt från året innan med en tiondel, men det totala värdet på skogsindustrins export var oförändrat.

SLC - Novia 1
Jubileumsår för svensk skogsutbildning

Branschfolk från hela Svenskfinland fanns samlade då 110 år av svenskspråkig skogsutbildning firades på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs förra fredagen.

SLC - Pttskog
Positiva utsikter för skogsindustrin

Skogsindustrins utsikter för i år samt nästa år är positiva. Det goda ekonomiska läget och investeringarna ökar skogsindustrins användning av virke. Användningen av importvara vänder uppåt men räcker inte för att täcka den ökande efterfrågan.

Kuutio.fi sprängde gränsen på tio miljoner kubikmeter virke

Den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio.fi växer med fart. I september begärdes anbud för mer än tio miljoner kubikmeter virke.

Katainen och Torvalds: Kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten. Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

SLC - Rotrota 1 Webb
Elektronisk egenkontroll av stubbehandlingen

Skördarförare Mikko Mattila tar ett foto på den behandlade stubben och får snart veta hur stubbehandlingen lyckades.

SLC - Rotrota Kainalo 1 A Webb
Försök att begränsa rottickan fortskrider

Jarkko Hantula och Tuula Piri berättade på en skogsutflykt till Pälkäne om ett pågående specialprojekt, där man försöker begränsa rottickans spridning.

SLC - Kolumn Selander Webb
Kommentaren: Forskningsresultat och praktiska råd i samma paket om rotröta

Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta, skriver Annikka Selander, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i sin kolumn. ​​