SLC - 1 Img 6077
Ta vara på kålen och rotsakerna

SLC - Kaffe 1 6
Det är tufft att vara kaffebonde i Kenya

– Det är tufft att vara kaffebonde. Insatsvarorna är dyra, men priset vi får för kaffet är lågt, säger 29-åriga Judy Lingwilli (längst fram). Sedan mitten av 1980-talet har kaffeproduktionen i Kenya minskat med mer är två tredjedelar. Nu satsar landet på att öka produktionen. Samtidigt kräver kaffebönderna mer stöd, reformer och åtgärder mot ljusskygga karteller.

Finnfund investerar i ansvarsfull avokadoproduktion

Finländska utvecklingsfinansieraren Finnfund beviljar tanzanianska avokadoproducenten Africado ett 2,5 miljoner euro stort lån med säkerhet.

SLC - Pia Franzen
SLC Nylands ungdomsombud: ”Jag är uppvuxen i en fårbox”

SLC Nylands nya ungdomsombud heter Pia Franzén och är hemma från Tenala. Hon är utbildad agrolog från YH Novia och studerar för närvarande vidare för högre högskoleexamen vid Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK, därifrån hon utexamineras den sista maj.

SLC - Dsc 1329
Innebandy hjälper unga jordbrukare att slappna av

Framtidstro är inte någon bristvara bland yngre jordbrukare i norra svenska Österbotten. Det menar Anders Enlund som är ordförande för Norra Svenska Österbottens Unga Producenter. Föreningen satsar på innebandy som en sammansvetsande aktivitet framöver.

Ansökningstiden för jordbrukarstöd har inletts

Årets jordbruksstöd har sedan 29 april kunnat sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Jordbrukarna har tid på sig fram till den 17 juni att lämna in den samlade stödansökan.

SLC - Stodtips
Låt markkarteringen styra stödansökan

Stödtabellen är inte en bra ledstjärna när ansökan ska ifyllas. Utgå i stället från odlingsplanen baserad på markkarteringen när du planerar stödansökan. De tipsen ger NTM-centralens granskare Jan Asplund och Rune Forsman i Österbotten.

Överför besittning och stödrätter senast 17 juni

Man måste anmäla besittningsöverföringar, det vill säga köp, försäljning och arrendering av åkrar senast 17 juni i år. Också överföring av stödrätter bör verkställas senast 17 juni.

Plock i ändringar och stödvillkor 2019

Anlita Råd 2020!

Sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning, Råd 2020, er­bju­der går­dar­na för­mån­li­ga råd­giv­nings­tjäns­ter.

SLC - Vipu 2019
Mindre förändringar i stödansökan för 2019

Landsbygdens Folk har tagit en titt på förändringarna i den samlade stödansökan tillsammans med Esme Manns, inspektör vid Nylands NTM-central.

Viktiga datum i årets stödansökan