Biogastank
Jan-Ove Nymans bolag Ab Jan-Ove Management har fått investeringsstöd av Energimyndigheten för två nya tankstationer för biogas. Den första börjar troligen byggas i vår och totalt har han beviljats 540.000 euro i stöd. Det här är anläggningen vid Stormossen i Korsholm.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Nyman har beviljats
ytterligare investeringsstöd
för biogastankstationer

Den första tankstationen för biogas ska snart börja byggas. Nu kan det bli aktuellt med två stationer till efter Ab Jan-Ove Management har beviljats ytterligare investeringsstöd av Energimyndigheten. Totalt har företagaren Jan-Ove Nyman nu beviljats investeringsstöd på 540.000 euro.

– Jag fick beskedet strax innan julafton så beslutet om investeringsstödet var verkligen en tidig julklapp. Det var mycket glädjande, säger Jan-Ove Nyman.

Nyman, som driver bolaget Ab Jan-Ove Management, har beviljats investeringsstöd på totalt 375.000 euro för byggandet av två tankstationer för biogas. Det är det högre stödet på 40 procent, vilket han också tidigare har beviljats för den första tankstationen som planeras att börja byggas under våren i Kronoby.

Totalt har hans bolag nu beviljats cirka 500.000 euro i investeringsstöd.

– Det visar att Energimyndigheten ser biogas som en framtid att satsa på. Det är helt tydligt, konstaterar Nyman.

Tankstation nummer ett är ett projekt som är på slutrakan och planeras att byggas i under våren Kronoby.

– Totalfinansieringen för den första tankstationen börjar vara klar, men jag vill inte gå saker i förväg. Det ser bra ut men det officiella beslutet saknas ännu, säger Nyman.

Kostar drygt en halv miljon

Enligt Nyman kostar en tankstation för biogas cirka en halv miljon euro. Den första stationen finansierar han delvis själv och med några andra minoritetsägare.

– Men deras finansieringsdel är blygsam. Merparten av kostnaden finansieras genom banklån och Finnvera har gått i borgen för den återstående summan som lämnar kvar efter den del som finansieras genom investeringsstödet, förklarar han.

Vem som ska leverera anläggningen är fortfarande oklart. Däremot blir det högst troligt Jeppo Biogas som levererar gasen.

– Jeppo Biogas har på gång en investering i en torrötningsreaktor och när den blir klar i vår betyder det en betydande ökning i deras produktionskapacitet av biogas. Befintliga reaktorer vid Jeppo är traditionella våtrötningsreaktorer och nu testar de ny teknik som möjliggör användning av råvara som de tidigare inte kunnat använda, till exempel pälsdjursgödsel, berättar Nyman.

Vad krävs för att en tankstation för biogas ska vara lönsam? Enligt Nymans beräkningar innebär det i praktiken 300 personbilars årsförbrukningar. Så många kombinerade bensin- och gasbilar finns inte i dag, men antalet ökar kontinuerligt.

– Staten har som mål att antalet gasbilar ska öka och de senaste två åren har antalet gasbilar i Finland ökat med hundra procent. Problemet i dag är att det inte finns tillräckligt med tankstationer och när de ökar i antal är jag övertygad om att också gasbilarna ökar, menar han.

Han ser inte att nuvarande tankstationer konkurrerar med varandra.

– I stället ser jag att de kompletterar varandra, säger Nyman.

Planerar redan stationerna 4-6

Om Ab Jan-Ove Managements första tankstation blir verklighet i år tror han att station nummer två färdigställs om cirka ett och ett halvt år.

– Stationerna måste enligt investeringsbeslutet vara färdiga inom ett och ett halvt år, förklarar han.

Hur sannolikt är det att nummer två och tre byggs? Som det är nu tar Nyman en stor personlig ekonomisk risk med den första stationen. När den blir verklighet tror han att det är lättare att hitta finansiering på gräsrotsnivå för de två övriga.

– Nu är det svårt för någon att se att det finns en marknad. Först när tankstationerna ökar och gasbilarna gör det ser man att det finns ett behov och då tror jag det blir lättare att hitta finansiering.

Han är glad över att han har beviljats investeringsstöd för tre stationer. Men Nyman nöjer sig inte med det.

– Jag tänker inte sluta här utan tankstationerna 4-6 finns redan i planerna. Jag tror på gas som ett alternativ till el för båda behövs på sikt om vi ska minska utsläppen av fossila bränslen. De båda utesluter inte varandra, konstaterar Nyman.