Kolneutral
Veckans Tok

Kolneutral

– Jag tror att man med hjälp av miljöskatter, utsläppshandel och lagstiftning kan göra EU till den första kolneutrala ekonomin.
– Låter fint. Vi skall hoppas på att det inte betyder att all produktion har flyttat till Kina!