SLC - Pb Ralf Gustafsson
Ralf Gustafsson ny ordförande för Postbacken

Postbackens garantiförening – Postimäen kannatusyhdistys r.f. nya ordförande är Ralf Gustafsson från Borgå. För honom är det en hjärtesak att få vara med om att vårda området.

SLC - Kopavbonden2019
Anmäl dig till Köp av bonden!-dagen

Den fjärde nationella Köp av bonden!-dagen ordnas den 14 september i år. Från och med första maj kan man anmäla sin gård till evenemanget på köpavbonden.fi.

Fiskevattnen får inte glömmas bort i regeringsförhandlingarna

Centralförbundet för Fiskerihushållning kräver att partierna i regeringsförhandlingarna beaktar fiskevattnens betydelse som källa till inhemsk närmat och människors välmående. Upprätthållandet av produktiva fiskevatten grundar sig till stor del på talkoarbete, men också pengar behövs för att förutsättningarna för fisket ska hållas i skick.

SLC - Baumann 2016 0044 4
Ledningen för Bayer fick bakläxa av ägarna

Förvärvet av amerikanska Monsanto belastar massivt den tyska kemi- och agrarkoncernen Bayer. Den senaste bolagsstämman förra veckan blev en tumultartad tillställning där en majoritet av aktieägarna vägrade att bevilja ansvarsfrihet för den högsta ledningen.

SLC - Kirsi Joensuu 800X545
Kirsi Joensuu verksamhetsledare för Finska Forstföreningen

Kirsi Joensuu är Finska Forstföreningens nya verksamhetsledare. Hon efterträder Anders Portin, ny skogsombudsman på SLC.

SLC - Saunapalvikinkku
Namnskydd för Äkta basturökt skinka

Livsmedelsverket har godkänt en ansökan om namnskydd som gäller registrering av beteckningarna ”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka”. Det slutliga beslutet om registrering av namnen fattas av Europeiska kommissionen.

Wickman riksdagsassistent för Anders Norrback

Politices magister Mikaela Wickman har blivit anställd som riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) riksdagsassistent.

SLC - 46090392685 4Ddcdfdebf O
Sydostasien och EU i häftigt gräl om palmolja

EU anser att palmolja är skadlig för miljön och hotar regnskogar. Därför ska importen av palmolja fasas ut fram till 2030. Men de stora palmoljeproducenterna Indonesien och Malaysia anklagar EU för protektionism och hotar med en WTO-process.

Förlust för Atria under första kvartalet

Atrias rörelseresultat under årets första kvartal stannade på 2,8 miljoner minus. Nu försöker man förbättra resultatet genom effektiverings- och utvecklingsåtgärder.

Ansökan om jordbrukarstöd har öppnats i Viputjänsten

Från och med 29.4 kan jordbrukarna skicka in sin samlade stödansökan för år 2019.

SLC - Fardagarna 7 A
Uppsving för fårproduktionen

Den inhemska fårproduktionen mår bra och fårgårdarna växer, skriver ProAgria i ett pressmeddelande. Konsumenterna uppskattar den inhemska fåruppfödningen som ses som ansvarsfull.

SLC - Meloidogyne1 Nak
Ökad risk för rotgallnematod på potatis i Finland

I Skåne i Sverige har rotgallnematoden Meloidogyne under de senaste åren konstaterats sprida sig i potatisproduktionen. I Europa har Meloidogyne spp. konstaterats förutom i Sverige också i åtminstone Belgien, Holland, Portugal, Frankrike, Tyskland och Turkiet. Spridningsområdet är sannolikt större, påpekar Livsmedelsverket.