Problem med Dicamba ökar pressen på Monsanto

I USA sväller Dicamba-affären ut. Monsantos glyfosatersättande ogräsmedel Dicamba är beryktat för att blåsa över till grannen och skada angränsande odlingar och grödor. Två ledande utsädesföretag kräver att myndigheterna stoppar försäljningen av Dicamba.

SLC - Rootwave
Elstöt förstör ogräset utan kemiska preparat

Det låter som en dröm för trädgårdsmästare och jordbrukaren. Det brittiska uppstartföretaget RootWave har utvecklat en teknik som dödar ogräs med elektricitet. Elektriciteten leds ned i rötterna så att ogräset dör, uppger företaget på sin hemsida.

SLC - Genom Lpx 158959
Forskare vill utveckla skonsamt vete för allergiker

Efter många år av internationellt samarbete har en grupp forskare i praktiken kartlagt den fullständiga genuppsättningen hos vete. Det ger nya möjligheter att förädla fram vete som är skonsamt för allergiker eller sorter som ger god avkastning fastän klimatet blir hetare.

BASF har slutfört köpet av Bayers grönsaksutsäde

Den tyska kemikoncernen BASF har slutfört förvärvet av Bayers globala verksamhet för grönsaksutsäde som huvudsakligen bedrivs under varumärket Nunhems.

SLC - Svinpest Lpx 113777
Vildsvinsstängsel får grönt ljus i Danmark

Den danska miljöstyrelsen har som sista instans beviljat lov för bygget av ett vildsvinsstängsel längs den dansk-tyska gränsen. Stängslet ska göra det svårare för ASP-smittade vildsvin att ta sig in i Danmark.

Fler fall av svinpest i Kina

Tre nya fall av afrikansk svinpest har redan påträffats i Kina.

Fortsatt prisfall på veckans GDT

Priserna på mejeriprodukter fortsatte att falla på veckans GDT-auktion i Nya Zeeland.

SLC - Slcnylandsommartraff1
SLC Nylands förtroendevalda inledde höstens arbete

SLC Nyland höll sommarträff då arbetsutskottet, ungdoms- och PR-utskottet samt kvinnoutskottet och förbundets representanter i SLC:s fullmäktige samlades i Sjundeå förra fredagen. Torkan och branschens dåliga lönsamhet var givna samtalsämnen för dagen.

SLC Nyland: Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris

Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort.

SLC - Atriaslakteri
Allt mer nöt går till slakt i södra Finland

Nu börjar det uppstå köer vid slakterierna runt om i landet. Såväl HKScan som Atria har inför nästa vecka fler nötkroppar i kö än man har kapacitet att klara av. Det är i synnerhet gårdar i södra Finland som skickar allt mer nöt till slakt.

Producentorganisationerna uppmanar till fodertalko

Producentorganisationerna uppmanar alla som odlar vall att bärga en tredje ensilageskörd i år även om den inte behövs för eget bruk, meddelar MTK. Dessutom uppmuntras hela kedjan till samarbete för att se till att fodertransporterna når fram till de värst drabbade gårdarna.

SLC - Vaxtrapport Ct
Tröskningen framskrider med fart i hela landet

Spannmålsskördearbetet har framskridit med fart i goda förhållanden. Höstsäden är så gott som tröskad i landets södra och mellersta delar. Tröskningen av vårsådd spannmål har också framskridit till slutrakan på de tidigaste odlingarna, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.