Globalt

Bayer betalar glyfosatoffer och föreslår ny forskargrupp

Den tyska kemikoncernen Bayer har enats om förlikning med tre fjärdedelar av de cancerpatienter i USA som hävdar att de har insjuknat i cancer efter att ha använt glyfosat. Koncernen vill dessutom rentvå sitt rykte med en oberoende forskargrupp.

Förlikningen har ett högt pris. Enligt koncernledningen är Bayer beredd att betala mellan 9,1 och 9,8 miljarder euro för att få sätta punkt för de talrika glyfosatstämningarna i amerikanska domstolar.

Därmed skulle Bayer köpa sig fria från omkring tre fjärdedelar av alla stämningar mot amerikanska Monsanto, som har utvecklat glyfosat. Bayer köpte Monsanto år 2018 för 60 miljarder US-dollar.

Affären har kostat Bayer enorma skadeståndsbelopp. Den aktuella förlikningen uppges också gälla problemen med det omstridda, lättflyktiga ogräsmedlet Dicamba, som blåsetröver tomtgränser och förstör grannodlingar.

Förlikningsprocessen ska stoppa lavinen av stämningar som har rullat in efter de första tre skadeståndsprocesserna som blev mycket dyra för Bayer. Koncernen dömdes att betala höga summor till offer som hävdar att deras lymfkörtelcancer har förorsakats av Roundup.

Bayer ska engagera oberoende forskargrupp

Bayer har konsekvent tillbakavisat anklagelserna och hävdar att glyfosat är tryggt att använda, förutsatt att föreskrifterna åtföljs. Den amerikanska miljömyndigheten EPA anser likaså att särskilda säkerhetsvarningar är onödiga.

Koncernen vill nu gardera sig mot nya stämningar i framtiden genom att engagera en ny, oberoende forskargrupp. Forskarna ska bena igenom alla fakta om Roundup och dess eventuella cancerframkallande verkningar utan förutfattade meningar.

Bayer lovar att respektera de resultat som forskargruppen enas om, om de sedan är positiva eller negativa. I fyra års tid ska forskarna vända på varje sten och granska varje avhandling som innehåller vetenskaplig text om glyfosat.

Enligt amerikanska rättsforskare beger sig Bayer ut på hal is. Koncernen måste bevisa att de vetenskapliga rön som offren åberopar är ogiltiga, säger den amerikanska rättsprofessorn David Nolt till Reuters.

Bayer sätter däremot sin tilltro till den vetenskapliga forskning som klassificerar glyfosat som ofarlig substans. Myndigheterna i de flesta länder, inklusive USA:s miljöbyrå EPA och den europeiska kemikaliebyrån ECB, ser ingen hälsofara hos glyfosat.

Hittills är det bara den franska cancerforskningsagenturen IARC som betecknar glyfosat som “sannolikt cancerframkallande” substans. Glyfosatoffren i USA stöder sig på denna tes, som också gick hem hos domstolens lekmannajury.

Bayer vill våga och vinna

Bayer vill nu gå till botten med problemet. Enligt koncernen är det nu av största betydelse att ta fram fakta. Om forskarna drar slutsatsen att glyfosat skulle medföra risker, efterlyser koncernen i så fall besked om den kritiska mängd som kan utlösa fara.

Vi kräver en riskbedömning av sakkunniga forskare, heter det från Bayer. Det förutsätter emellertid att en USA-domare stöder förslaget. Den oberoende instansen skulle bestå av fem oberoende forskare, skriver koncernen på sin hemsida.

Om parterna inte kan enas om gruppens sammansättning, skulle Bayer utse två forskare och kärandesidan två forskare. De fyra experterna skulle sedan gemensamt utse en femte kandidat.

Enligt Bayer kan det dröja upp till fyra år att nå ett resultat. Under tiden skulle inga nya skadeståndsanspråk få ställas på Bayer och inga nya mål anhängiggöras i domstol. Resultatet skulle vara bindande för alla, oberoende av svaret.

Utgången är öppen och kan antingen fria eller fälla Bayer. Ett utslag i kärandesidans favör kan bli dyrt för Bayer men koncernchefen Werner Baumann är säker på sin sak. Efter 40 års forskning vet vi att vår produkt är trygg att använda, understryker han.