Landsbygdsnäringar

Sitra vill köra ner torvproduktionen – är beredd att förbjuda torven med lag

Finlands jubileumsfond Sitra vill köra ner torvproduktionen i landet. Det här framkommer av en rapport som man publicerade förra veckan.

Sitra har tillsammans med Finlands miljöcentral kartlagt torvproduktionens sysselsättnings-, ekonomiska, klimat-, och miljöeffekter. Målsättningen är ett kolneutralt Finland 2035. För tillfället står förbränning av torv för närmare 12 procent av Finlands totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är dess andel av värdeökningen i nationalekonomin mindre än 0,1 procent.

Enligt Sitra bör man frångå torvens låga skattesats. Det kunde exempelvis göras så att skattestödet avskaffas stegvis men helt och hållet senast 2025. Om avskaffandet av den lägre skattesatsen och utsläppshandel inte räcker till för att få förbränning av torv att upphöra till och med 2030, så kan Sitra överväga att lagstifta om ett förbud mot användning av torv som energi (bränsle). Enligt Sitra bör man också främja användningen av andra material som odlingsunderlag och strö.

För rapporten hörde Sitra några torventreprenörer men ändå inte branschens överlägset största aktör Vapo. Inte heller berörda intresseorganisationer hördes.

ÖSP:s trädgårdsutskott vill fortsätta med torv

ÖSP:s trädgårdsutskott delar inte Sitras slutsatser. Man anser att det fortsättningsvis ska gå att använda torv för såväl energi (bränsle) som odlingsunderlag. Utskottets ordförande, SLC:s trädgårdsombudsman Johanna Smith räknar upp flera goda orsaker till det.

- Torv är ett inhemskt alternativ och bidrar redan som sådant till att höja vår bruttonationalprodukt, bland annat genom att skapa arbetsplatser här. Som bränsle innebär torven därmed inte heller jättelånga frakter. Jämfört med olja är ändå torv totalt sett miljövänligare. För att ersätta all torv med träflis skulle det kräva omfattande volymer flis, säger hon.

ÖSP:s trädgårdsutskott vill också se en fortsatt användning av torv som odlingsunderlag.

- Torvens stora fördel som odlingsunderlag är att den är lätt att återanvända. När torven är förbrukad som odlingsunderlag är det resterande materialet en naturprodukt, det är nödvändigtvis inte fallet med andra underlag, avslutar Smith.