EU Maskin & teknik

Högeffektiva luftfilter kan skydda slakterier mot corona

Coronavirus har blivit en plåga hos stora slakterikoncerner i hela världen. Arbetsmiljön och säkerheten kunde väsentligt förbättras med hjälp av högeffektiva luftfilter som fångar viruset, påpekar tyska experter.

Coronaviruset härjar i stora slakterikoncerner kring hela världen. Covid19-smitta har i mer eller mindre stor utsträckning spridits bland slakteripersonal i bland annat Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Spanien, Polen och Nederländerna.

Omfattande smittohärdar rapporteras från slakterikoncerner Kanada, USA, Brasilien och flera andra länder utanför Europa. Massinkvartering av utländsk arbetskraft, trängsel i anläggningen och socialdumping är utan tvivel en bidragande orsak.

Tyska experter lyfter ändå fram ett annat problem. Köttet styckas i utrymmen där luften kyls ned till mellan sex och tio grader. Arbetet är hårt och bullrigt, arbetstagarna står tätt och måste höja rösten för att kommunicera med varandra.

Cirkulationsluften är rena virusslungan

Inneluften torkas och kyls i stora klimatanläggningar och leds in i styckningsutrymmena. Där cirkulerar den nedkylda luften och utvecklas till rena virusslungan, varnar hygienprofessor Martin Exner vid universitetscentralsjukhuset i Bonn.

Det är en idealisk grogrund för spridningen av coronasmitta. Klimatanläggningarna är en riskfaktor som hittills inte har beaktats tillräckligt. Enligt Exner borde slakterikoncernerna förstärkt installera högeffektiva filter för att fånga upp bakterierna.

På förslag är högeffektiva så kallade HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) som gör det möjligt att filtrera bort coronaviruset. Det högeffektiva filtret avskiljer mycket små partiklar ned till 0,1 µm (mikrometer).

Coronaviruset med en partikelstorlek av mellan 0,12 och 0,16 µm som svävar i luften som aerosoldroppar har ingen chans att slinka genom filtret. Moderna högeffektivfilter uppges avskilja upp till 99,995 procent av alla partiklar mellan 0,1 och 0,2 µm.

Sådana avskiljningsfilter används i dag för att redan luften i sjukhusens operationssalar eller inom produktionen av känsliga datorchip. För att vara riktigt säker måste luften dessutom transporteras ut. Det är bättre än att bara filtrera inneluften.

I de tyska slakterierna saknas luftreningssystem som kunde stoppa covid-19. Om det visar sig att tekniken kan stoppa cirkulationen av virus och bakterier i inomhusutrymmen, är det möjligt att HEPA-filter framöver blir obligatoriska för slakteribranschen.

Samma teknik används i flygplan

HEPA-filter används sedan länge i flygplan för att rena kabinluften. På 11.000 meters höjd är temperaturen mestadels lägre än 50 minusgrader. Planets turbiner suger in den iskalla luften som komprimeras och hettas upp.

En liten del av luften leds till kabinen, strömmar in i klimatanläggningen, renas från ozon och värms upp. Friskluften blandas med återcirkulerad kabinluft och tempereras, varefter systemet leder luften genom effektiva HEPA-filter.

Det högeffektiva filtersystemet renar luften till 99,98 procent av damm, bakterier och virus till en kvalitet som motsvarar luften i en operationssal. Tilluften leds in i kabinen ovanifrån medan avluften sugs ut under stolarna. Luften strömmar alltid uppifrån och ner.

Enligt branschens experter är risken lika med noll att smittas av covid-19 i en flygkabin. Luften renas effektivt från bakterier och virus. I praktiken är den mest kritiska riskfaktorn smitta via medpassagerare som bär på coronavirus.