Toorka6
Dikoproducenterna Kjell (mitten) och Stefan Engman är självförsörjande på foder. Enligt dem har torkan i juni påverkat spannmålsskörden negativt. De var glada över att det äntligen föll regn i Österbotten den här veckan men frågan är om det är tillräckligt. Till vänster Mathilda Engman.
Jordbruk

Hettan och torkan kommer att påverka spannmålsskörden

I måndags föll ett efterlängtat regn i Österbotten som likt många andra delar av landet upplevt värmebölja och torka. Regnet välkomnades av dikoproducenterna Stefan och Kjell Engman men enligt de har torkan redan påverkat skörden. 

– Det här regnet var mycket efterlängtat och mer är på kommande den här veckan om prognoserna håller. Men det står redan nu klart att spannmålsskördarna kommer att bli sämre på grund av torkan som vi haft, säger Stefan Engman.

Stefan är dikoproducent tillsammans med brodern Kjell Engman i Kalax i Närpes. De är i självförsörjande på foder och odlar vall och har bete på cirka 70 hektar och korn och havre på 50 hektar. 

– Man ser tydligt att växtligheten har hämmats av torkan. Det är ojämnt på många ställen och kornet har redan gått i ax men det är som att växten har haft bråttom och stressats. Ställvis kan det se hyggligt ut men spannmålsskörden blir nog mindre i år, konstaterar Kjell.

I stort sett hela juni var regnfri och det var först till midsommar som delar av Österbotten fick regn. Enligt Engmans var det också ett mycket lokalt regn. 

– Vi fick 16-17 millimeter men det hade behövt komma mer än så.

Tog länge innan det började gro

Vårbruket kom igång tidigare än normalt och förhållandena var rätt goda i maj. Men temperaturerna var förhållandevis låga i maj och vid ett tillfälle snöade det i stora delar i landet. 

– Här blev det problem efter snön för det var som att en skorpa hade bildats och växtligheten kom inte upp. Det tog länge innan det började gro och därefter har det varit för varmt för vissa grödor, menar Stefan.

Växtskyddet beskriver han också knepigt. 

– Det har faktiskt varit svårt att avgöra om och när man ska utföra växtskyddet. Framför allt har det varit svårt gällande stråstärkande och detsamma gäller flyghavre. Man har tvingats tänka till ordentligt.

De flesta mjölk och köttproducenter tog den första vallskörden tidigt i år. Mängdmässigt fick producenterna goda skördar i Österbotten. 

– Gräset växte fort i juni och mängdmässigt blev det en bra skörd för oss men ställvis växte det nästan för snabbt så kvaliteten blev inte den bästa. Bara det skulle komma mer regn nu börjar gräset växa igen så gällande vallen blir det troligen normala skördar i år, säger Kjell.

Dikoproducenter är inte lika beroende som mjölkproducenter att skörda den första vallen när D-värdet är på rätt nivå. 

– På så sätt har vi ett större skördefönster än mjölkproducenterna och vi ger det bästa fodret åt de växande djuren medan dikorna inte har ett lika stort behov av högkvalitativt ensilage. Normalt skördar vi också bara två gånger till skillnad från de flesta mjölkproducenter som tar tre skördar, förklarar de.

Stora variationer

Jan-Erik Back, sektoransvarig för växtodling vid Proagria Lantbruksällskapet, berättar att växtligheten överlag har känt av den långvariga torkan i juni och växterna är kortare än normalt. 

– På hårt drabbade fält kan till och med mera än hälften av skörden ha gått förlorad. Men det finns också spannmålsfält som vuxit i det närmaste normalt, speciellt på grynlerorna i vårt mellersta område, säger Back.

De senaste dagarnas regn uppmättes till mellan 10-20 millimeter och var absolut nödvändigt, enligt honom. 

– De tidiga sorterna har redan gått i ax och havren i vippa. Vallarnas återväxt efter första skörden har stampat på stället, men vi får hoppas att det kommer en del regelbunden nederbörd nu i juli, så att den andra vallskörden inte helt uteblir. Det kan finnas behov av att skörda en del spannmålsåkrar som grovfoder på vissa husdjursgårdar, säger han.

Back berättar vidare att potatisåkrarnas plantor växer för var dag och en del bevattningsmaskiner har satts i gång, liksom på frilandsgrönsakssidan. Sockerbetorna är just nu inte så långt i utvecklingen, men sockerbetan brukar kunna komma igen under en bra höst. 

– Kumminfälten börjar vara i avtagande blomningsskede. Många kumminfält ser lovande ut. En del skadeinsekter har förekommit, men inga större invasioner. Sjukdomsläget ser hittills bra ut. Vi önskar en julimånad med inte lika höga dagstemperaturer som i juni och regn i passliga doser. Då kan skördeutsikterna vara helt ok på många fält, menar Back.