I marginalen: Ny fart på klimatdebatten

Debatten om klimatet har tagit fart efter IPCC:s rapport för en tid sen. Många debattörer har mycket tvärsäkra åsikter vad som måste göras för att rädda klimatet. Gemensamt för nästan alla av dem är att de inte läst IPCC:s rapport, konstaterar Niclas Sjöskog, vice ordförande i ÖSP.

SLC - Kolumn Langstedt Webben
Kommentaren: Skogens rikedom

Klimatförändringen är inte längre en åsikt, det börjar de flesta vara överens om. Vad som är vad, vad som bör göras och vem som bör göra vad är däremot en fråga som väcker livlig diskussion, skriver Nina Långstedt i sin kolumn.

SLC - Granskog
Debatt: Förnyelse genom kalavverkning ger goda resultat

Lyckade förnyelser ger tätare skogar som växer, innehåller mycket virke och samtidigt binder massor av kol. När en procent av den produktiva skogsbruksmarken årligen förnyas har vi ett bra kretslopp i skogen, skriver forstmästare Sune Haga i den här debattartikeln.

Ledare: Södra skogsreviret bör gå in på Kimitoön​​

Fullmäktige för Kimitonejdens skogsvårdsförening har efter ett möte förra veckan beslutat att för sin del godkänna ett intentionsavtal om en fusion med Södra skogsreviret. Revirets fullmäktige tar ställning på tisdag. I fall det blir ett positivt beslut kan Kimitonejdens fullmäktige godkänna fusionen följande dag och samtidigt besluta om att upplösa föreningen. Revirets styrelse förordar ett godkännande, villkoren är dock att reviret inte behöver ta på sig skulder eller övriga förpliktelser.

SLC:s ekoutskott: Satsningar på eko behövs för att möta den ökade efterfrågan

Med tanke på företagarens tidsperspektiv har myndigheterna misslyckats rejält med att informera om utmaningarna med ekoförbindelserna i slutet av programperioden. SLC:s ekoutskott kräver att unga företagare som vill övergå till ekoodling och gårdar med gällande ekoförbindelse som vill utöka gårdens ekoareal skall ges möjligheten att göra ekoförbindelse våren 2019.

Ledare: Bioekonomin kan tackla plastproblemet

Plast är ett modernt material som numera används praktiskt taget överallt. Utan plast skulle samhället stanna. Men plast har också negativa konsekvenser för miljön, antagligen mer än vi hittills har varit medvetna om, noterar Peter Karlberg i veckans ledare.

Ceja: Unga jordbrukare kräver Brexit-avtal

Brexit riskerar att destabilisera marknaderna och borde därför avstyras. Stabilitet är en prioritet för unga jordbrukare i både EU och Storbritannien, framhåller EU:s organisation för unga jordbrukare Ceja.

Ledare: Konstruktivt om miljö och klimat

Det var en avslappnad och gemytlig stämning på SLC Nylands höstmöte i tisdags när de nyländska bönderna diskuterade miljöåtgärder för att minska den diffusa belastningen och vad jordbruket kan bidra med för att binda mera kol i marken i framtiden.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.

SLC - Mjolkfusionen 2 Webb
Kommentaren: Fusionstider

Den fusion som nu föreligger mellan Maitosuomi och Itämaito har som mål att få en effektiv anskaffning och administration, med en högklassig producentservice och rådgivning som skall ge möjlighet att hålla en hög avräkningsförmåga i framtiden, skriver Henrik Strandberg i sin kolumn.

Ledare: Trumps nyckfulla politik består

En försonligare president Donald Trump förblir nog en from förhoppning.

SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant.