Ledarsticket: Rösta om du inte gjort det!

Oavsett vem som bildar regering efter valet på söndag måste någon ta på sig ansvaret att föra landsbygdens talan i regeringen. Eftersom centern med en viss sannolikhet är oppositionsparti efter valet, kan den lotten i så fall tillfalla SFP som har en lång landsbygdstradition.

ÖSP: Finländsk mat är klimatsmart!

Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! påpekar ÖSP:s vårmöte i ett uttalande.

Ledaren: Så är det dags att rösta

Någon måste föra landsbygdens talan oavsett vilket av regeringsalternativen som förverkligas efter riksdagsvalet. Det är därför vi senast nu måste inse att så många SLC-medlemmar som möjligt bör väljas in i riksdagen. Hur optimistisk man än vill vara så är nämligen ingen av dem säkra.

SLC - Mg 9223 1
Nyländska bönder vill ha besked om satsningar på mat och skog

Jordbrukarna och skogsägarna behöver inför nästa regeringsperiod få klara besked från beslutsfattarna. Det samma gäller verksamhetsförutsättningarna för den kommande EU-programperioden 2021-2027. Det säger SLC Nyland i ett uttalande från förbundets vårmöte i torsdags i Söderkulla.

SLC - Tarhamehilainen Tattarilla Kuva Tarja Ollikka Sml
Producentorganisationerna och biodlarna vill trygga pollineringen

Ledarsticket: Vi bör vara steget före Finnwatch

​Medborgarorganisationen Finnwatch som granskar följderna av våra företags globala verksamhet har hittat oegentligheter bland Valios underleverantörer i Thailand. Oegentligheterna handlar om arbetstagarnas rättigheter. Valio har i alla fall på ett imponerande sätt reagerat snabbt, inte minst med att själv vara bland de första som publicerat uppgifterna.

Ledaren: Vi har redan en näringsrekommendation, WWF

Världsnaturfonden WWF lanserar en växtbaserad ”klimatsmart” näringsrekommendation som bland annat tillåter rött kött en gång i veckan, ett glas mjölk per dag och sex hönsägg per månad. Rekommendationen kommer från den oberoende forskargruppen EAT Lancet commission och baserar sig på globala siffror. Vi kan dock lugnt säga att Finland utgör ett positivt undantag i mängden

Kommentaren: Bra skogspolitik bygger inte på kvartalsekonomi

När det gäller skogsskötsel så måste ansvarsfulla beslutsfattare inse att beslut idag har konsekvenser femtio och hundra år framåt. I skogen fungerar ingen kvartalsekonomi, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Ledarsticket: Nej till köttskatt betyder inte likgiltighet

Debatten om köttskatt börjar spåra ur. Det är nog andra tag som ska till om vi ska vända på klimatuppvärmningen. Men i anslutning till den pågående valdebatten börjar medierna nu mer eller mindre definiera dem som är emot köttskatten som ovilliga at satsa på klimatåtgärder. Det är vinklat och det är inte i enlighet med sanningen. Det är inte sagt att köttskatt ens bidrar till att bromsa klimatuppvärmningen. Det kan också vara tvärtom.

Ledaren: Gårdarna måste kunna utveckla annat än storlek

Koncentrationen av produktionen till stora gårdar under 2000-talet som vi talat så mycket om, har i själva verket varit ganska måttlig enligt en färsk rapport från institutet för naturresurser LUKE. En förskjutning har visserligen skett. Det som var medelstort för några decennier sedan uppfattas säkert inte på samma sätt i dag. SLC har i vilket fall som helst hela tiden betonat att familjejordbruket ska tas på allvar.

SLC Nyland: Skog och mark bör skötas så att biologisk mångfald tryggas

SLC Nyland framhåller vikten av att skog och mark sköts så att de bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet. Skogsägare och jordbrukare behöver mer resurser och information om vad man kan göra för att hejda artminskningen.

Ledaren: Åter öppet om djurvälfärd

​Vad som kan tänkas hända eller inte hända med landskapsreformen samt med social- och hälsovårdsreformen efter statsminister Juha Sipiläs (c) resoluta avgång förra veckans fredag har fått uppmärksamhet i våra medier. Däremot har det inte uppmärksammats något vidare i de allmänna medierna att Juha Sipilä drog två viktiga lagförslag för landsbygden, det vill säga lagen om djurvälfärd och livsmedelslagen, med sig i fallet.