Insändare: Torka, krisstöd och orättvis handel

Torkan som med olika kraft drabbat vårt samhälle under den gångna sommaren slår hårt mot många av oss bönder. I skrivandets stund är vi hos oss inte alls säkra på att grovfodret inkommande vinter, räcker till för vår ordinarie djurmängd. Många är dock mycket värre drabbade än vi, påpekar Anders Norrback i Närpes.

SLC - Andreas Johansson
I marginalen: Vem äger marken?

I flera delar av Svenskfinland har vi markägare stött på problem då myndigheterna genom en planläggningsprocess avgör hur och till vad vår mark får användas, konstaterar Andreas Johansson.

Ledare: Bra jobb men anspråkslöst krispaket

Regeringspartiernas ledare passade på att berömma jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) för en bra beredning av åtgärder som kan lindra det svåra läge som uppstått på grund av torkan. Man talar om jordbrukets krispaket.

Ledarstick: Att hjälpa varandra

Det är nödvändigt att Finlands statsmakt men även EU kommer jordbruket till mötes i den svåra svacka som näringen nu befinner sig i. Samtidigt är det viktigt att vi inom kåren kan visa vår vilja att hjälpa varandra för att så långt som möjligt lindra den foderbrist som redan hunnit uppstå på grund av torkan.

Ledare: Glyfosatanvändningen åter aktuell

Den 46-åriga skolvaktmästaren Dewayne Johnson har lymfkörtelcancer i slutstadiet. En domstol i San Francisco har av den orsaken dömt Monsantokoncernen att betala ett belopp motsvarande 253 miljoner euro i skadestånd.

Ledare: Producenternas krav åsidosatta i budgeten

Finansministeriets och de enskilda ministeriernas förslag till statsbudget för nästa år imponerar inte stort.

Ledarstick: Välmående och omständigheter utanför din kontroll

Trots flera olika slags utmaningar är det ofta de ekonomiska som belastar jordbrukarnas sinne mest och efter en säsong som denna blir det särskilt påtagligt.

SLC - Kolumn Bjorkell
Kommentaren: Nu är det is i magen som gäller

Nu är det alltså is i magen som gäller för jordbrukarna när det kommer till att fatta beslut om försäljning. Samtidigt ställer det förstås ytterligare krav på såväl gårdens likviditet som lagringskapacitet, konstaterar Staffan Björkell.

Ledare: Rätt och orätt om algblomning

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (cent) lovar ett program för effektiviserat vattenskydd i anslutning till budgetmangligen i slutet av den här månaden.

Ledare: Ny svensk jordbrukspolitik gynnar Finland

Sveriges regering har beslutat om ekonomiskt stöd till sina lantbrukare som en följd av vårens och sommarens extrema torka.

Ledarstick: Rötmånadshistorier om ölpriser

Som om jordbruket inte har tillräckligt med utmaningar att tampas med redan börjar rötmånadshistorierna nu spridas. Bland de sämre var en del mediers återgivning under veckans början av ”hoten” om dyrare öl och brännvin på grund av torkan.

Ledare: Jordbruket får åter ta skulden för algerna

Jordbruket är åter trängt från många håll. Det är inte nog med att årets skörd håller på att torka bort som extra salt i såren efter att fjolårets skörd förstördes av regn och brist på värme.