Ledare: Matens pris får ny uppmärksamhet

Österbottens Tidning och Vasabladet har kommit ut med uppgifter om handelns påslag på köttprodukter och pålägg. Uppgifterna baserar sig på en lista med en butiks inköpspriser som hittats av en slump. Det finns ingen anledning att tvivla på uppgifterna, men de är inte pinfärska. Det finns i alla fall också ett bondeled i livsmedelskedjan som är i ett trängt läge och som har mycket svårt att påverka sina priser. Därför behövs det mer genomskinlighet i livsmedelskedjan, hävdar Micke Godtfredsen.

Ledare: Utmaningar för HKScan

HKScan gör en grym förlust för andra året i rad och nu har bolaget bytt styrelseordförande och verkställande direktör. Största ägaren, LSO, har beskyllts för maktspel men tillbakavisar å det bestämdaste kritiken. Frågan är om koncernen skulle behöva nytt ägarinflytande. Då blir följdfrågan naturligtvis, vem det i så fall skulle vara, om någon.

SLC - Vindskyddlogo
Från mitt vindskydd: Jakt på klövvilt

Jaktens uppgift är att reglera klövviltstammarna så att de är i balans utgående från biotop och tillgång på naturligt foder. Nu börjar dock situationen bli ohållbar för många jaktlag på grund av besynnerliga rekommendationer gällande avskjutningen. Älgar som ska skjutas i en viss ordningsföljd och taggbegränsningar ställer till det, anser Bjarne Andersson.

Ledare: Aktiveringsmodellen drabbar äldre på landsbygden, men …

Arbetslösa har svårt att fylla kraven i regeringens så kalla aktiveringsmodell. Det är i synnerhet arbetslösa över 55 år på glesbygden som drabbas av modellen, eftersom de helt enkelt har svårt att få arbete. Det är FFC och Industrifacket som har undersökt hur arbetslösa medlemmar lyckas uppfylla villkoren i den så kallade aktiveringsmodellen i år. Det är bara en procent som har försökt uppfylla villkoren genom företagande. Men också tidigare regeringar har ibland fört em förnedrande politik gentemot arbetslösa.

Ledare: Spårar klimatdebatten ur?

Vi trodde kanske tidigare i höst att vårt finländska jord- och skogsbruk inte anses vara boven när vi diskuterar åtgärder för att stävja klimatförändringen efter den internationella klimatpanelen IPCC:s rapport. Kverulerandet om att vi ska äta mindre kött och om att man inte får avverka skog har i alla fall fortsatt, konstaterar Micke Godfredsen.

Ledarstick: Rätt beslut för skogsvården – och en rättelse …

Det var med stor lättnad vi den här veckan kunde ta del av informationen att Södra skogsreviret inleder verksamhet på Kimitoön, skriver Micke Godtfredsen.

ÖSP: Jord- och skogsbruket har en del av lösningen på klimatproblemet!

De finländska jord- och skogsbrukarna har tre mycket centrala uppgifter i klimatarbetet, påpekar Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i ett uttalande.

Debatt: Vem betalar maten?

Matens andel av hushållens utgifter sjunker, men vem är det som betalar priset, frågar Sam Pettersson, projektledare för Matregion Nyland vid Yrkeshögskolan Novia.

I marginalen: Ny fart på klimatdebatten

Debatten om klimatet har tagit fart efter IPCC:s rapport för en tid sen. Många debattörer har mycket tvärsäkra åsikter vad som måste göras för att rädda klimatet. Gemensamt för nästan alla av dem är att de inte läst IPCC:s rapport, konstaterar Niclas Sjöskog, vice ordförande i ÖSP.

SLC - Kolumn Langstedt Webben
Kommentaren: Skogens rikedom

Klimatförändringen är inte längre en åsikt, det börjar de flesta vara överens om. Vad som är vad, vad som bör göras och vem som bör göra vad är däremot en fråga som väcker livlig diskussion, skriver Nina Långstedt i sin kolumn.

SLC - Granskog
Debatt: Förnyelse genom kalavverkning ger goda resultat

Lyckade förnyelser ger tätare skogar som växer, innehåller mycket virke och samtidigt binder massor av kol. När en procent av den produktiva skogsbruksmarken årligen förnyas har vi ett bra kretslopp i skogen, skriver forstmästare Sune Haga i den här debattartikeln.

Ledare: Södra skogsreviret bör gå in på Kimitoön​​

Fullmäktige för Kimitonejdens skogsvårdsförening har efter ett möte förra veckan beslutat att för sin del godkänna ett intentionsavtal om en fusion med Södra skogsreviret. Revirets fullmäktige tar ställning på tisdag. I fall det blir ett positivt beslut kan Kimitonejdens fullmäktige godkänna fusionen följande dag och samtidigt besluta om att upplösa föreningen. Revirets styrelse förordar ett godkännande, villkoren är dock att reviret inte behöver ta på sig skulder eller övriga förpliktelser.