Jordbruk Opinion

Insändaren:
Den inhemska matproduktion
i fokus under
undantagsförhållanden

Vi är inne i en historisk period i Finland. Statsminister Sanna Marins regering deklarerade att undantagsförhållanden nu råder i Finland. Vi har aldrig tidigare använt dylik lagstiftning under fredstid.

Situationen är allvarlig. Jag är ändå övertygad om att vi också kommer att klara av det här. Nu krävs det samarbetsvilja och ödmjukhet. Vi måste stiga ut från vår bekvämlighetszon och ändra våra rutiner för att inte äventyra andras hälsa. Medborgaransvar och omtanke för andra behövs.

Vid kristider lyfts självförsörjningsgraden upp till diskussion. De finländska jordbrukarna är här i nyckelposition. Matproduktionen hör till de områden som är mest centrala, inte minst när tiderna är svåra. Jag är glad att vi i Finland har tusentals jordbrukare som arbetar så att vi har inhemsk mat, undantagsförhållanden eller ej.

Jag hoppas att vi i dessa tider förstår att uppskatta jordbrukarnas arbete. I Finland är självförsörjningsgraden hög vilket vi får tacka våra jordbrukare för. Det är i hela landets intresse, inte bara ur ett säkerhetsperspektiv, att jordbrukarnas verksamhetsförutsättningar tryggas.

Trots undantagsförhållanden hoppas jag att alla vill vara med och skapa framtidstro. Jag hoppas också att alla förstår och inser behovet av den inhemska matproduktionen nu, men också när det inte är kris. Bonden behövs nu mer än någonsin.

Henrik Wickström
vice ordförande, SFP