Skogsbruk Opinion Tema

Insändaren:
Gödsla inte våra skogar!

I Metsäliittos bilaga Skogsextra (LF 6.3) fanns reklam för skogsgödsling. Vi som är lite äldre minns följderna efter den rikliga gödslingen på 1970- och 1980-talen. Skogen växte med fart, men till priset av betydligt sämre kvalitet.

Kring millennieskiftet, innan den gödslade skogen skördades, var Finland världens största exportör av mindre trähus. Största köpare var Japan. Men så upptäckte japanerna att virket var undermåligt.

Mellan årsringarna fanns en bred gul ”gröt” som försvagade virket. Japan sade upp avtalen och började köpa stugor från Estland, som därmed blev världens största exportör av stugor.

Också i Finland undvek man att köpa fritidshus byggda med virke från gödslade skogar, då upphörde gödslandet. Men plastpåsarna låg kvar i skogen tiotals år tills 4H-ungdomar samlade in dem.

Idag är gödsling onödig. Koldioxidnedfallet gör att skogen växer mer än någonsin. Att nu gödsla för att få den att växa ännu snabbare är skadligt för vårt skogsrenommé.

Därtill är gödseln farlig för miljön. Förr eller senare hamnar en stor del via urlakning och diken ut i hav och sjöar. Att gödsla från flygplan är sämst. Då gödslas också våra svampar och bär som har ansetts vara de mest ekologiska i världen. Dessutom förs gödseln med vinden direkt i diken, mossar, våtmarker och ut i större vattendrag.

Skogshushållningen är just nu mer än tidigare under miljövårdarnas kritiska ögon. Gör inte situationen värre!

Jag vet inte vad pappersindustrin anser om snabbt växande virke, men ingen byggare älskar svagt timmer.

Ulf Johansson
Esbo