Ledare: Fokus ska vara på vettiga klimatåtgärder

Den senaste rapporten från IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, måste tas på allvar, det är inte konstruktivt att bagatellisera, skriver Micke Godtfredsen. Skogen är en nyttig kolsänka, som vi kan vårda ännu bättre med ett fortsatt hållbart skogsbruk. Det är sedan en annan sak att vi behöver en mångsidig palett av förnybara energikällor, där förbränning utgör en del. Lika viktigt om inte viktigare är att vi försöker minska vår energiförbrukning.

SLC - Kolumn
I marginalen: Enade vi stå – söndrade vi falla

Skördefesten på Åland är av stor betydelse och då menar jag inte bara den ekonomiska aspekten. Skördefesten bidrar till möten, kontaktytor, samarbeten, förståelse och kunskap, konstaterar ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson.

Ledare: Lagförslaget om djurens välmående ger producenterna förutsättningar att jobba

Remissdebatten pågick ännu i onsdags i riksdagen om regeringens proposition om djurens välbefinnande. Den kommande lagen om djurens välmående ska ersätta den nuvarande djurskyddslagen. Den nuvarande regeringen har varit tillräckligt tydlig med budskapet att lagen ska klubbas av före riksdagsvalet i vår. Enligt de källor LF har talat med kommer så också att ske, om det inte utlyses urtima val inom någon månad. När det gäller lagens innehåll så är en av de allra viktigaste framgångarna att den vetenskap som funnits och finns tillgänglig kring djurens mående och beteende utgör grunden för den nya lagstiftningen, inte antagna värderingar om djur som utgår från människans eget välmående.

ÖSP: Vargsituationen i Österbotten är ohållbar

Förbundsstyrelsen för Österbottens svenska producentförbund kräver att berörda myndigheter agerar resolut och kraftfullt i den situation som nu råder med vargar som rör sig i tätt bebyggda områden och kring husdjursbesättningar.

SLC - Kolumn Selander Webb
Kommentaren: Forskningsresultat och praktiska råd i samma paket om rotröta

Naturresursinstitutet och Skogscentralen har tillsammans skrivit ett informationshäfte om identifiering och bekämpning av rotröta, skriver Annikka Selander, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i sin kolumn. ​​

Ledare: Finns det ännu hopp för ”bremain”?

Trycket ökar bland britterna för att få rätta till folkomröstningen i juni 2016, då de med en knapp majoritet röstade för ett utträde ur EU, känd som ”brexit” i motsats till ”bremain” som skulle ha inneburit ett ja till att stanna kvar.

Ledarstick: ​Stark andra pelare, men utan onödig byråkrati, tack!

Redan i den nuvarande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, började man flytta element från den andra pelaren till den första pelaren. Den andra pelaren är viktig, men för dem som faktiskt använder sig av den medför den en massa byråkrati, som bör kunna minskas.

ÖSP: Prishöjningar på maten ska gå till producenten

Handelns prishöjningar på livsmedel bör gå oavkortat till producenten, kräver ÖSP i ett uttalande.

Ledare: Tuffa tider trots krispengar

Regeringen har lämnat sin sista ordinarie budgetproposition till riksdagen. Jordbrukets svåra situation var ett hett debattämne i anslutning till budgeten ännu för några veckor sedan, men har nu kommit i skymundan. Men trots att den sista vallskörden har bättrat på läget är näringens problem inte lösta är lösta, absolut inte. De lönsamhetsproblem som näringen stod inför redan före säsongen har minsann inte blivit mindre. På några produkter har priserna stigit som en följd av minskat utbud, men det hjälper inte mycket, om man inget har att sälja.

SLC - Kolumnen 1
Kommentaren: Målet är noll arbetsolyckor även vid ladugårdsbygget

I lantbruksbyggandet har projektens storlek och byggtekniska svårighetsgrad ökat anmärkningsvärt. Det här har också betytt att man övergått från traditionellt byggande i egen regi till att låta uppföra byggnader, skriver forskare vid Naturresursinstiutet Maarit Hellstedt, forskare vid Naturresursinstitutet. Att fungera som byggherre förutsätter utöver mången annan uppgift även att man ansvarar för arbetarskyddsfrågor.

Ledare: Quo vadis inhemsk frilandsodling?

Hur ska frilandsodlarna klara sig framöver efter sommarens misslyckade skördar, skriver Staffan Björkell i veckans ledare.

Ledare: Dags att ta svinpesten på allvar

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig. Svinpesten är inte farlig för människor, men den synnerligen smittsamma sjukdomen är en katastrof för svinproduktionen i varje land som drabbas.