Ledare: Ännu mycket oklart om CAP

Mycket kring hela CAP är ännu öppet och oklart men beredningen framskrider hela tiden, och minister Leppä framhåller bestämt att Finland har en klar linje för utformningen av reformen på EU-nivå. Det har åtminstone kommit fram under ministerns CAP27-turné. Det som Finland har klart för sig är närmast vilka ramar vi vill ha av EU. Det är långt ifrån allt som har sagts, det gäller inte minst hur vi nationellt ska tillämpa CAP27.

Brysselkontoret: Rösta rätt, räkna rätt

För finländska jord- och skogsbrukets del inträffar både riksdagsvalet och europaparlamentsvalet under en kritisk tidpunkt eftersom riktlinjerna för den kommande gemensamma lantbrukspolitiken sannolikt fastställs under den kommande valperioden, konstaterar SLC:s ungdomsombudsman Annika Öhberg.

SLC - Kolumn Nystrand Webben
Kommentaren: Fjortonde april är viktigt också för skogsbruket

Skogsägarna har en verkligt god orsak att rösta i vårens val och se till att det behövliga praktiska skogskunnandet finns i Finlands riksdag också i framtiden, skriver Håkan Nystrand i sin kolumn.

Ledare Karhinens rapport blev väl emottagen

Reijo Karhinen har kartlagt några faktorer, som inverkar på jordbrukets dåliga lönsamhet, och har kommit med förslag om förbättringar. Det är inte alla hans förslag som går att tillämpa direkt, men i stort sett har hans rapport som fick offentlighet förra veckan tagits väl emot också bland jordbrukarna. En allians mellan producenter och konsumenter skulle vara ett bra första steg.

Ledarstick Vart vill Altia?

Utomstående faktorer har inverkat på den ekonomiska utvecklingen under 2018, hävdar den verkställande direktören för Altia Pekka Tennilä i en kommentar om koncernens bokslut. Han påstår att höjda råvarukostnader och en negativ valutautveckling har sänkt Altias resultat. Vi köper den med valutautvecklingen, men tycker det hör till att ett bolag av Altias storlek bör gardera sig inför eventuella prishöjningar på råvarorna efter tre dåliga skördeår i rad.

SLC Nyland: Nedskärningar drabbar miljöåtgärder inom jordbruket

SLC Nyland ställer sig kritiskt till regeringens beslut att kraftigt skära ner på jordbrukets miljöersättningar. Även regeringens besked om att nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar inte ingås 2020 oroar.

I marginalen: Från miljöbov till hjälte

Vi jordbrukare har länge ansetts vara orsaken till många miljöproblem. Mycket har gjorts fel och mycket görs fortfarande fel. Nu har vi vår chans att ändra på det, påpekar Christer Jägerskiöld, vice ordförande för SLC Åboland.

Ledarstick: HKScan står inför en dunderkur

HKScans nya verkställande direktör Tero Hemmilä är rak på sak i sin kommentar om koncernens bokslut för i fjol. Han presenterade bokslutet i onsdags. Hela fjolårets resultat var en besvikelse, skriver han i sin sin egen kommentar. Koncernens strategi har inte förbättrat lönsamheten enligt målsättningarna och nu måste den negativa utvecklingen vända.

​​Ledare: Växtskyddsexamen via internet?​

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övergår till ett elektroniskt tentamenssystem kunde man läsa nyligen i ett meddelande från verket. Det gäller i första hand sprängmedelssektorn, där Tukes har ordnat behörighetsprov och tentamina i över tjugo år. I höstas genomförde i alla fall Tapio Palvelut Oy i samarbete med Tukes, Maskinföretagarnas förbund, föreningen Skogsindustrin, jord- och skogsbruksministeriet samt föreningen Metsäkoulutus ett pilotprojekt med tentamen via internet för växtskyddsexamen i skogsvård. Också möjligheten att genomföra växtskyddsexamen via internet kommer också allt närmare.

Debatt: Polsk köttskandal avslöjar sårbarhet

Den nu uppdagade köttskandalen i Polen visar sårbarheten i kontrollsystemet för importerade livsmedel, skriver Niclas Sjöskog. Om den interna kontrollen i ett medlemsland brister kommer ingen varning ut och livsmedel rör sig fritt över gränserna. I det polska fallet hade ingen varning gått ut och Livsmedelsverket hade därför inga uppgifter om saken när nyheten om missförhållandena i det polska slakteriet fick offentlighet och det står nu också klart att ett parti av det polska köttet kommit till Finland.

Debatt: Om älgen och jakten

I en replik nyligen (LF 25.1, sid 19, LF:s anm) lyfter Bjarne Andersson många viktiga aspekter på älgen och dess foderbehov, liksom skogsägaren och dennes levebröd, noterar Jonas Malmsten, jägare och viltforskare.

SLC - Bondenyttan
Kommentaren: Ekologisk intensifiering!

Ekologiskt lantbruk betraktar sig som ett alternativt odlingssätt och kan således uppfattas som en kritik av det bestående konventionella lantbruket. Å andra sidan måste ekologiskt lantbruk finna sig i att dess relevans ifrågasätts. Om sedan Besserwisserei möter intolerans, så är det upplagt för strid, konstaterar Paul Riesinger, agronomie- och forstdoktor, lektor i växtodling vid Skuffis/Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.