Opinion

Avbytarsystemets
stora eldprov

Avbytartjänsterna har fungerat i årtionden. Avbytarsystemets tjänster med 26 dagar avgiftsfri semester för lantbruksföretagare per år, vikariehjälp i olika livssituationer och avgiftsbelagda tjänster upplevs av de flesta som en otroligt viktig grundbult i tillvaron på en husdjursgård.

I Finland 2020 är många husdjursbesättningar fortfarande förhållandevis små och därför har man inte interna reservsystem som större enheter. Avbytartjänsternas betydelse för inte minst lantbruksföretagarnas mentala hälsa är stor.

Avbytarsystemet får i och för sig kritik ibland, någonting LF också rapporterat om. Alla lantbrukare har i slutändan i varje fall varit överens om att en bra avbytare är guld värd. Länge har det talats om att uppdatera avbytarlagstiftningen och alldeles nyss har familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (Sdp) tagit itu med det arbetet.

I och med coronaviruset är ändå avbytarsystemet nu tvunget att gå i genom ett verkligt eldprov. I efterkrigstida Finland har vi inte varit med om något liknande. Coronaviruset sprids från människa till människa och därför är såväl de som vanligtvis sköter om gårdens produktionsdjur som just avbytarna i fara.

På husdjursgårdar ska det, som en del av gårdens riskhanteringsplan, förutom avbytartjänster finnas reservpersoner. Reservpersonerna kan sköta djuren i sådana fall där lantbruksföretagaren inte kan utföra arbetet på grund av smitta och avbytare inte finns att tillgå.

Lösningar enligt ad hoc-principen går förstås alltid att skapa och traditionellt har man gjort det på ett lokalt plan, till exempel vid dödsfall, insjuknanden eller olyckor.

Situationen med coronaviruset utvecklas i rask takt och vi har redan fått uppgifter från husdjursgårdar om att två av de personer som kan sköta djuren insjuknat. I ett sådant läge har man ett stort problem på gårdsnivå, i nästan vilken som helst finländsk husdjursbesättning.

Fortfarande finns det tillräckligt med avbytare tillgängliga inom avbytarsystemet, men det kan förändras rätt så fort på grund av virusets exceptionellt snabba spridningssätt. Vi behöver kompletterande lösningar enligt nationell modell för att trygga avbytartjänster för husdjursgårdarna.