Ceja: Unga jordbrukare kräver Brexit-avtal

Brexit riskerar att destabilisera marknaderna och borde därför avstyras. Stabilitet är en prioritet för unga jordbrukare i både EU och Storbritannien, framhåller EU:s organisation för unga jordbrukare Ceja.

Ledare: Konstruktivt om miljö och klimat

Det var en avslappnad och gemytlig stämning på SLC Nylands höstmöte i tisdags när de nyländska bönderna diskuterade miljöåtgärder för att minska den diffusa belastningen och vad jordbruket kan bidra med för att binda mera kol i marken i framtiden.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.

SLC - Mjolkfusionen 2 Webb
Kommentaren: Fusionstider

Den fusion som nu föreligger mellan Maitosuomi och Itämaito har som mål att få en effektiv anskaffning och administration, med en högklassig producentservice och rådgivning som skall ge möjlighet att hålla en hög avräkningsförmåga i framtiden, skriver Henrik Strandberg i sin kolumn.

Ledare: Trumps nyckfulla politik består

En försonligare president Donald Trump förblir nog en from förhoppning.

SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant.

Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den

Syftet med den nya taxilagen var att öka konkurrensen och på det sättet förbättra tillgängligheten och få ned priset. På många håll i landet verkar effekterna av den nya lagen ha blivit de rakt motsatta, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist som vill att regeringen nu analyserar och korrigerar bristerna i lagen.

Ledare: Ett säkert kort för de gröna

Man kan väl säga att de gröna i det närmaste var överens om att satsa på ett säkert kort, när partidelegationen valde Pekka Haavisto till ordförande senaste veckoslut.

SLC uppmanar kommunerna att upphandla finländskt

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken.

SLC - Styr1
ÖSP:s styrelse oroad för husdjursproduktionen

Situationen inom den finländska husdjursproduktionen är ohållbar. Kostnaderna stiger, men de förs inte vidare i kedjan. Handeln tar inte sitt ansvar, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

SLC - Erik Perklen Alt 1
I Marginalen: Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv...

Det torde sakta men säkert gå upp för oss att tilläggsåtgärderna i vårt miljöersättningsprogram bygger på forskning. En forskning som inte kostar oss något att inta kunskapen av, men däremot kan vara nyckeln till högre skördar, vilket jag hoppas vi alla drömmer om, skriver Erik Perklén i en kommentar.

SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om en ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag.