Ledare: Näringsrekommendationer bör utgå från näringsvärden

För tillfället ser inte närings- och klimatmålsättningarna ut att stå i strid med varandra, men man påpekar redan i dag att exempelvis en renodlad vegandiet kan medföra brister på vissa vitaminer. Näringsrekommendationerna är väl ändå till för att vi ska hållas friska och sunda?

Insändare: Dra inte mattan under fötterna på vårt jordbruk!

I Parisavtalet konstateras att en grundläggande prioritet i klimatarbetet är att trygga livsmedelsförsörjningen och få slut på hungersnöd. De åtgärder som görs inom ramen för Parisavtalet får alltså inte försämra livsmedelsförsörjningen i en värld där matproduktionen redan är under hårt tryck, påpekar ÖSP i en insändare.

Ledare: Framtidsinvesteringarna syns inte i budgetförslaget

Vid en första blick är det närmare 200 miljoner euro som ministeriernas budgetförslag för nästa år minskar i miljö- och LFA-ersättning jämfört med i år. Att anslagen skulle råka ut för rödpennan var vi förberedda på. En så här drastisk nedskärning hade vi dock inte räknat med. Regeringsprogrammet innehåller ju skrivningar om att underskottet i såväl miljöersättningen som i LFA-ersättningen täcks nästa år.

SLC - Kolumn Nyman B Webben
Kommentaren: Skördetid

Inte ens en spannmålsodlare lever av bröd allena, utan vi bör även få ett rättvist pris för våra produkter, påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

Ledare: Livsmedelsgrödor enligt efterfrågan

Det finns inte någon orsak att minska på den djurhållning vi har i dag i Finland. Vårt lands produktion av kött, mjölkprodukter och ägg är hållbar och balanserad. Vi skövlar inte regnskog för att få sojabönor att föda upp djuren med.

Ledarstick: Spannmålspriserna täcker inte kostnaderna

Att möjligheterna för export av finländsk spannmål ökar är en positiv sak för jordbruket. Hittills har exportalternativet dock inte återspeglats tillräckligt i den inhemska prissättningen.

Ledare: Vattnets betydelse för oss alla

Efter en sådan här sommar påminns man om vattnets betydelse. Visst, riktigt lika torr som fjolåret är inte den här säsongen, men visst är det torrt. Lokalt och för vissa odlingsgrödors del kan följderna till och med vara värre i år.

Ledarstick: Bättre bredband på landsbygden – hur ska det gå?

Finland kommer på nästsista plats bland medlemsländerna i en EU-jämförelse för 2018 gällande möjlighet till fast bredbandsförbindelse. Bara Bulgarien har sämre fasta bredbandsförbindelser än vi.

Ledaren: Sommarmaten och vi

Sommaren för med sig ett annat konsumentbeteende hos oss människor. Med köttbolagens halvårsrapporter i färskt minne kan man igen en gång konstatera att en lyckad grillsäsong faktiskt markant ökar konsumtionen av grillat kött och förstås den finländska nationalgrönsaken, korven.

Ledarsticket: EU behöver modernare gentekniklagstiftning

Europa behöver få använda moderna växtförädlingsmetoder för att vårt jordbruk ska kunna konkurrera på en global nivå.

Ledaren: Gruvdriften åter i brännpunkten

Vår gruvlagstiftning ser åter ut att vara aktuell. Den är rätt så viktig för markägarna, i och med att den som har inmutningsplaner också har ganska långtgående rättigheter, till och med på andras marker.

Ledaren: Genomskinligare gödselmarknad efterlyses

Förra veckan refererade LF uppgifter som kommit fram på en presskonferens som Yara Finland höll om årets gödslingspriser.En del av materialet har väckt reaktioner bland tidningens läsare, bland annat uppgifterna att priserna stiger i år, cirka 10 procent i genomsnitt jämfört med tidigare, men i Europa stiger priserna mer, cirka 20 procent.