Ledaren: Sommarmaten och vi

Sommaren för med sig ett annat konsumentbeteende hos oss människor. Med köttbolagens halvårsrapporter i färskt minne kan man igen en gång konstatera att en lyckad grillsäsong faktiskt markant ökar konsumtionen av grillat kött och förstås den finländska nationalgrönsaken, korven.

Ledarsticket: EU behöver modernare gentekniklagstiftning

Europa behöver få använda moderna växtförädlingsmetoder för att vårt jordbruk ska kunna konkurrera på en global nivå.

Ledaren: Gruvdriften åter i brännpunkten

Vår gruvlagstiftning ser åter ut att vara aktuell. Den är rätt så viktig för markägarna, i och med att den som har inmutningsplaner också har ganska långtgående rättigheter, till och med på andras marker.

Ledaren: Genomskinligare gödselmarknad efterlyses

Förra veckan refererade LF uppgifter som kommit fram på en presskonferens som Yara Finland höll om årets gödslingspriser.En del av materialet har väckt reaktioner bland tidningens läsare, bland annat uppgifterna att priserna stiger i år, cirka 10 procent i genomsnitt jämfört med tidigare, men i Europa stiger priserna mer, cirka 20 procent.

Ledarsticket: Jordbruket hotas av Mercosuravtalet

Efter 20 år av förhandlingar blev det avtal om ett frihandelsområde mellan EU och den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Avtalet måste ännu ratificeras av medlemsländerna och så måste det godkännas av EU-parlamentet.

Ledaren: Minister Berner spred oro

I en intervju i Hufvudstadsbladet nyligen, talar den tidigare kommunikationsministern Anne Berner ut om sin ministerperiod. Hon valdes in i riksdagen 2015 som obunden på centerns vallista. När hon väl var invald skrev hon sig ändå in i partiet, för att bli minister i regeringen Sipilä. Med andra ord ville hon ha en ministerpost. I hennes fall blev det kommunikationsministerposten. Anne Berner har fått massor med beröm som företagsledare och välgörare innan hon blev politiker. Inom politiken blev det emellertid en del kritik. Efter fyra år var den politiska karriären över, och Anne Berner är inte längre medlem av centern.

Ledaren: Äntligen livsmedelsombudsman

Efter ett riksdagsval och efter att en ny regering bildats kunde statsrådet förra veckan äntligen utse en livsmedelsombudsman. Livsmedelsombudsmannen inleder sitt uppdrag i september. SLC har tryckt på för att få en livsmedelsombudsman i cirka tio år.

Ledarsticket: Sämre tider åter på väg?

Regeringsprogrammet är knappt färdigt redigerat förrän prognoserna duggar om avtagande tillväxt. Det är inte i harmoni med programmets mål. Bland de färskaste prognoserna finns finansministeriets översikt, som förutspår utvecklingen till 2023.

Ledaren: Juncker tog åter bladet från munnen

Jean-Claude Juncker ska snart sluta som EU-kommissionens ordförande. Han har delat ut kommentarer till höger och vänster om EU:s nuläge och framtid för att inte tala om institutionerna. Den gode kommissionsordföranden är känd för sin frispråkighet sedan tidigare. För ett par år sedan blev han så pass förbannad över att bara 30 av EU-parlamentets 750 ledamöter var närvarande på en debatt, att han kallade hela parlamentet för skrattretande.

Ledarsticket: Uppdaterade kolsänkor …

Efter ett par veckors väntan kom institutet för naturresurser Luke ut med en uppdatering av de beräknade jämförelsenivåerna för Finlands kolsänka under perioden 2021–2025. Av någon anledning fick inte uppdateringen tillnärmelsevis samma publicitet som då uppgifter gav vid handen att de tidigare jämförelsenivåerna var för optimistiska. Det hände för några veckor sedan.

Ledarsticket: Grattis, Thomas!

SLC:s fullmäktigeordförande och fjärde periodens riksdagsledamot vald för SFP Thomas Blomqvist, 54, blir minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Thomas Blomqvist är jordbrukare i Tenala, han har tidigare varit ordförande för SLC Nyland och mångårig medlem i SLC:s styrelse. Han valdes till ordförande för SLC:s fullmäktige på höstmötet 2017, då riksdagskollegan Mats Nylund valdes till förbundsordförande.

Ledaren: En arbetar- och bonderegering

Folkfrontsregering, rödmylleregering, vår nya regering har redan lanserats under åtminstone de här beteckningarna. I många andra länder skulle man antagligen ha talat om en arbetar- och bonderegering med hänvisning till de två dominerande partierna, socialdemokraterna och centern, låt vara att man får hålla kvar glimten i ögat. Kanske folkfrontsregering ändå är det mest täckande namnet, eftersom regeringen har en bred sammansättning, eller kanske det skulle vara enklare att bara tala om en koalition.