Livsmedelsexporten växer och erbjuder nya möjligheter

​Finländska livsmedel exporterades i fjol till ett värde av 1,75 miljarder euro, vilket är alla tiders rekord. Till största delen gick de här livsmedlen till EU-området och de länder som finns på topplaceringar är Sverige, Estland Tyskland, Ryssland, Kina, Frankrike och Danmark.

Vallen - vår viktigaste odlingsgröda

Om man räknar vall som en odlingsgröda är den Finlands vanligaste. Vall odlades i fjol på 783.800 hektar och arealen var den största på över tjugo år. Odlingsbetingelserna här, framför allt vår korta och intensiva växtperiod med långa och ljusa nätter, gör att många vallväxter får naturliga fördelar gentemot till exempel spannmål.

Vikten av att ha en plan B

​Coronakrisen påminner oss alla om vikten av att ha en plan B, en reservplan eller en plan för oförutsedda situationer. I de finländska lantbruksföretagen, som ofta är förhållandevis små till sin omfattning, är företagaren själv såväl den största tillgången som den största risken för företagsverksamheten.

SLC - Kommentaren Johnsson Webben
Kommentaren: Kombination av flera timotejsorter ett steg framåt för vallen – men inte tillräckligt

Timotej utgör basen i olika typer av vallar, men behöver kompletteras med andra växter för att få en hållbar och bra avkastande vall, som tål extrema väderförhållanden och lagrar kol. Dessutom borde man i förädlingen av timotej även fokusera på att utveckla rotsystemet och återväxtförmågan, anser Jan-Olof Johnsson, tidigare vallrådgivare vid ÖSL.

Ledarsticket: Unga nordiska bönder sida vid sida

I tisdags lanserades ett nytt nätverk för unga producenter, Nordic Young Farmers Association (NYFA), som ska förstärka bandet mellan unga producenter i Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark. Kittet i det nordiska samarbetet är en gemensam värdegrund och så är det också här. Erfarenheter från de senaste tio åren visar att EU-samarbetet inte alltid är friktionsfritt och därmed har det nordiska igen stigit i kurs, så här i varje fall i Finland och Sverige.

Ledaren: Proteingrödorna behövs – också i morgon

På grund av coronakrisen finns det en oro för hur det ska gå med tillgången på tilläggsprotein för foder. Soja är globalt sett ett viktigt tilläggsprotein i foder och många stora länder har nu dragit på spenderarbyxorna och köper upp soja på världsmarknaden.

Insändaren: Den inhemska matproduktion i fokus under undantagsförhållanden

Vi är inne i en historisk period i Finland. Statsminister Sanna Marins regering deklarerade att undantagsförhållanden nu råder i Finland. Vi har aldrig tidigare använt dylik lagstiftning under fredstid, påpekar Henrik Wickström, vice ordförande i Svenska folkpartiet.

Kommentaren: Till röjningsskogen!

Nu som alltid finns det att göra i skogen, risken för spridning av coronavirus kan knappast vara en ursäkt att stanna hemma när vädret är passligt för att gå på skogsarbete, konstaterar Micke Godtfredsen.

Insändaren: Gödsla inte våra skogar!

I Metsäliittos bilaga Skogsextra (LF 6.3) fanns reklam för skogsgödsling. Vi som är lite äldre minns följderna efter den rikliga gödslingen på 1970- och 1980-talen. Skogen växte med fart, men till priset av betydligt sämre kvalitet, påpekar Ulf Johansson, Esbo.

Ledaren: Fortfarande en mycket stark hjortstam i sydvästra Finland

​Vi har under den senaste månaden fått två viktiga rapporter om den finländska vitsvanshjortstammen. Den första kom för en knapp månad sedan från Finlands viltcentral och gäller bytesmängderna den gångna jaktsäsongen, den andra för en dryg vecka sedan från Naturresursinstitutet Luke och gäller stammens storlek och utbredning.

Ny prissättningsmodell kan innebära stor förändring

​Valiogruppens medlemsandelslag, vars medlemmar producerar 80 procent av all mjölk i Finland, aviserade i slutet av förra veckan att man inför en ny prissättningsmodell för sina producenter. Valio vill bygga upp en ny modell för att bättre kunna förutspå och styra mjölkmängderna. Modellen är ett flerprissystem med ett A-pris, B-pris och C-pris. Modellen tas i bruk från och med 2021.

Ledaren: Marknaden är en berg- och dalbana just nu

PTT:s senaste prognos ger vid handen att Finlands BNP kommer att krympa med 3-6 procent under 2020, beroende på hur snabbt landet återhämtar sig från coronakrisen. Om krisen förlängs kan de ekonomiska återverkningarna bli värre och fortgå ännu nästa år. Livsmedelssektorn är förstås inget undantag, men branscherna inom den är knappast de som drabbas allra hårdast. Människor är fortfarande tvungna att äta varje dag, trots att de är i karantän.