Ledaren: Nej till rött i skolmaten fick många att se rött

Med hänvisning till klimat och hållbarhet har Vasa övningsskola gått ut i offentligheten med sitt beslut att lämna bort det röda köttet från skolmaten i grundskolan under sex veckors tid. Beslutet har väckt motreaktioner i bland annat Vasabladet och på sociala medier. Många har sett rött får man väl säga.

Ledarsticket: Dämpad stämning kring ny kommissionär

Åtminstone i finländska jordbrukskretsar är stämningen dämpad kring Janusz Wojciechowski som nu lanseras för posten som EU:s jordbrukskommissionär. Den nuvarande jordbrukskommissionären Phil Hogan från Irland anses emellertid behövas på posten som handelskommissionär, tydligen för att hålla pli på britterna som är på väg ut ur hela EU. Ett annat alternativ hade varit den italienska socialdemokraten Paolo De Castro, men han lanseras inte ens som EU-kommissionär.

Ledarsticket: Rågens rike?

Marknadspriset på i synnerhet råg är långt under produktionskostnaderna kan LF åter bekräfta i veckans nummer. Det lär nu finnas råg i landet för ungefär två års behov. Också på andra sädesslag är priset för tillfället betänkligt lågt. Det gäller även i en europeisk jämförelse. Situationen stimulerar inte jordbrukarna att satsa på sin odling framöver vilket kanske i längden är det som är allra mest beklagligt.

Ledaren: Pinsamt om kommande agrarkommissionär

Förra veckan kunde LF berätta att kandidatlistan för den nya EU-kommissionen nästan är klar – nästan. Det ser nu ut som om agrarkommissionären Phil Hogan skulle bli handelskommissionär framöver. Vem som man tänkt sig ska bli följande jordbrukskommissionär är däremot inte ännu fastslaget. Det är nog med en viss förvirring man ser på rockeringarna inom kommissionen, i synnerhet som ett förnyande av den gemensamma jordbrukspolitiken är under beredning. Posten som jordbrukskommissionär är bland de viktigaste, inte bara ur budget- men också ur matförsörjningssynvinkel.

Ledare: Näringsrekommendationer bör utgå från näringsvärden

För tillfället ser inte närings- och klimatmålsättningarna ut att stå i strid med varandra, men man påpekar redan i dag att exempelvis en renodlad vegandiet kan medföra brister på vissa vitaminer. Näringsrekommendationerna är väl ändå till för att vi ska hållas friska och sunda?

Insändare: Dra inte mattan under fötterna på vårt jordbruk!

I Parisavtalet konstateras att en grundläggande prioritet i klimatarbetet är att trygga livsmedelsförsörjningen och få slut på hungersnöd. De åtgärder som görs inom ramen för Parisavtalet får alltså inte försämra livsmedelsförsörjningen i en värld där matproduktionen redan är under hårt tryck, påpekar ÖSP i en insändare.

Ledare: Framtidsinvesteringarna syns inte i budgetförslaget

Vid en första blick är det närmare 200 miljoner euro som ministeriernas budgetförslag för nästa år minskar i miljö- och LFA-ersättning jämfört med i år. Att anslagen skulle råka ut för rödpennan var vi förberedda på. En så här drastisk nedskärning hade vi dock inte räknat med. Regeringsprogrammet innehåller ju skrivningar om att underskottet i såväl miljöersättningen som i LFA-ersättningen täcks nästa år.

SLC - Kolumn Nyman B Webben
Kommentaren: Skördetid

Inte ens en spannmålsodlare lever av bröd allena, utan vi bör även få ett rättvist pris för våra produkter, påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

Ledare: Livsmedelsgrödor enligt efterfrågan

Det finns inte någon orsak att minska på den djurhållning vi har i dag i Finland. Vårt lands produktion av kött, mjölkprodukter och ägg är hållbar och balanserad. Vi skövlar inte regnskog för att få sojabönor att föda upp djuren med.

Ledarstick: Spannmålspriserna täcker inte kostnaderna

Att möjligheterna för export av finländsk spannmål ökar är en positiv sak för jordbruket. Hittills har exportalternativet dock inte återspeglats tillräckligt i den inhemska prissättningen.

Ledare: Vattnets betydelse för oss alla

Efter en sådan här sommar påminns man om vattnets betydelse. Visst, riktigt lika torr som fjolåret är inte den här säsongen, men visst är det torrt. Lokalt och för vissa odlingsgrödors del kan följderna till och med vara värre i år.

Ledarstick: Bättre bredband på landsbygden – hur ska det gå?

Finland kommer på nästsista plats bland medlemsländerna i en EU-jämförelse för 2018 gällande möjlighet till fast bredbandsförbindelse. Bara Bulgarien har sämre fasta bredbandsförbindelser än vi.