Statsunderstöden för reparation av enskilda vägar höjs

Regeringen har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023-2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande, meddelar Kommunikationsministeriet.

SLC - 20221118 125749
”Naturen, lugnet och tystnaden är våra produkter”

Med trädkojor, ett ekologiskt hotell och olika vandringsleder och upplevelsepaket som dragplåster har Granö Beckasin etablerat sig som ett populärt turistmål och en viktig arbetsgivare i den lilla byn Granö, Vindeln.

SLC - Dsc07730
Vindkraften sätter snurr på åländska penningflödet

Långnabba vindkraftspark på randen till Ålands hav i Eckerö har fått en drömstart för sina 10 vindmöllor som varit i full drift sedan månadsskiftet april-maj i år. Med dagens höga elpriser behöver de åländska skattebetalarna inte heller punga ut med de subventioner i form av produktionsstöd som landskapet garanterat.

LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

Enkät om kännedom och effektivitet av livsmedelsmarknadslag

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå utreder med hjälp av en enkät till aktörer inom livsmedelskedjan hur bra aktörer i kedjan känner till ombudsmannen och dess verksamhet.

SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

AgriHubi bjuder in till webbinarium om marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter

AgriHubi ordnar webbinariet ”Marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter – hur ser marknaden ut?” fredagen 25 november kl. 10.00–11.30.

Lagändring innebär större avgifter för vikariehjälp

Den nya familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022, vilket gör att också villkoren för avbytarservice har förändrats.

Storskalig solenergi på Åland med biodling och betande får

Ålands första storskaliga energipark som anläggs på gammal sjöbotten nära Mariehamns flygstation får samtidigt starkt fokus på biologisk mångfald med hjälp av biodling och betande får. I samarbete med biltillverkaren Hyundai finländska generalagent byggs dessutom en fullskalig vätgasstation för både personbilar och tung trafik.

Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens, uppger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i ett pressmeddelande.

Landsbygdsföretag kan söka stöd för förnybar energi fram till 30.11

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan fortfarande ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi, påminner Livsmedelsverket.

Britterna grälar om solpaneler på åkern

Den brittiska premiärministern Liz Truss går ut med häftig kritik mot solenergi på jordbruksåkrar. Truss vill inskränka utbyggnaden av solenergi på bondgårdar med motiveringen att panelerna konkurrerar med matproduktionen.