SLC Landsbygdsnäringar

Landsbygden goes Talent Forum

Talent Forum Vaasa är årets rekryterings- och karriärevenemang för högskolestuderande i Vasa. Nu i år fanns landsbygdsnäringarna på plats för att informera studerande om att det även på landsbygden finns jobb- och karriärmöjligheter.

I slutet av år 2023 kläcktes idén om att ha en gemensam monter för att marknadsföra speciellt landsbygden och primärnäringarna på rekryteringsmässan. Efter en snabb pejl på läget hade hela sex organisationer meddelat sitt intresse och monterplats bokats.

Landsbygdsnäringarna marknadsfördes gemensamt under landsbygd.fi och deltagande organisationer var ProAgria Lantbrukssällskapet, ÖSP, Österbottens Kött, Faba, NTM-centralen i Österbotten och Aktion Österbotten.

Studerandena var mycket intresserade av att veta om att det fanns möjligheter till sommararbete i Österbotten. Vi hade också många engelskspråkiga studerande som undrade vilka möjligheter det fanns för dem att hitta arbete i Finland efter sina studier, berättar ProAgria Lantbrukssällskapets direktör Meira-Pia Lohiluoma.

Mässan ordnades i tisdags (16.01) i Vasa stadshus. Mässan var välbesökt av studerande från alla högskolor i Vasa. Samtalen varierade mellan svenska, finska och engelska.

– Vi märkte att det verkligen finns ett behov av att visa att det finns möjligheter inom primärnäringarna, eftersom många av de studerande aldrig hört talas om våra organisationer, konstaterar ungdomsutskottets ordförande Josefin Norrback från ÖSP.